ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
  Microsoft TechNet/MSDN
How to be the great IT Hero in economic downturn?
27 มีนาคม 2552  
   
 
  เรื่อง   ::    รูปภาพ   ::   ดาวน์โหลด  
 

Microsoft TechNet/MSDN - How to be the great IT Hero in economic downturn?

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทไมโครซอฟท์ ได้นำเสนอวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยนำเอาไอทีมาช่วยองค์กร 3 แนวทาง คือ การนำระบบไอทีที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำโซลูชันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานในองค์กร การลดค่าใช้จ่ายและความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยการรวมศูนย์ระบบและ กระบวนการทำงาน ในงาน Microsoft TechNet/MSDN - How to be the great IT Hero in economic downturn?

Keynote: How to be the great IT Hero in economic downturn ?

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
"เทคนิคการใช้งานและลูกเล่นเด็ดของ Visual Studio" และ "Windows 7 Sneak Preview"

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (IT Pro) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer)
Microsoft Security Strategy Briefing
คุณอิศรา รักอิสระ
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
Next Generation Client Development with WPF
คุณจิระวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
เทคโนโลยีของไมโครซอฟท์และ
Windows Vista จะช่วยสนับสนุนและ
รักษาระดับการทำงานของเดสก์ท็อป
ได้อย่างไร

คุณธีสัข ชินไพโรจน์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
SharePoint Technology
for .NET Developers

คุณบรรพต ไรอัน
Microsoft Insider
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
การก้าวสู่การใช้ Windows Server 2008 Virtualization – สถานการณ์การใช้งานและฟีเจอร์เด่น
คุณสุทธิพันธ์ ภัสสร
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
ประกันคุณภาพของแอพพลิเคชั่นตั้งแต่เริ่มต้นของ lifecycle ด้วย Visual Studio Team System 2008
คุณเฉลิมวงศ์ วิจิตรปิยะกุล
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
การสนับสนุน PHP และ Open Source ในสภาพแวดล้อมของ Windows
คุณธัญพล ษณะนาคินทร์
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
สร้าง Web Experience ชั้นยอดด้วย Silverlight 2.0 และ IE 8
อาจารย์สุพจน์ พันธ์สกุล
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย Silverlight
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย IE8