ข้อมูลผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษา
ลิขสิทธิ์และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
Exchange Server 2003

What's your next move?

      Exchange Server 2007
  Product Information
ภาพรวมของ Exchange Server 2007
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 วีดีโอสาํธิตคุณสมบัติ
10 เหตุผลที่ต้องอัพเกรดมาใช้
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ
คำถามที่พบบ่อย
  Product Comparisons
เปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชั่น
 เปรียบเทียบระหว่างอิดิชั่น
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Outlook

  Purchasing and Licensing
ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ
พาร์ทเนอร์และตัวแทนจำหน่าย


   Downloads
Exchange Server 2007 Trial Version
เอกสารผลิตภัณฑ์ (PDF; ภาษาไทย)
เอกสารผลิตภัณฑ์ (PDF; ภาษาอังกฤษ)
Exchange Sever Tools
ดาวน์โหลดที่ได้รับความนิยมอื่นๆ

  Customer Evidences and Case Studies

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด เปิดให้ บริการเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ โดยมุ่งเน้นการเสนอนวัตกรรมการลงทุน ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนักลงทุนในยุค ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ่านรายละเอียด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทคนไทย 100% ยึดถือ “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” ในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด ทำให้บริษัท วิริยะประกันภัย เป็นที่เชื่อถือของประชาชนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี

อ่านรายละเอียด
ฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้ Exchange Server ได้ที่นี่Microsoft