ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

    คำถามที่พบบ่อย

1. โครงการ Get It Right คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

โครงการ Get it right, Make it right คือ โครงการที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่อาจจะไม่ถูกต้องตามสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ กลับมาดำเนินธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ของแท้และถูกต้องตามสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟท์ ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ที่ร้านอินเตอร์เน็ตสามารถสั่งซื้อได้ คือ ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในร้าน และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในร้านแล้วเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง กรณีที่ร้านอินเตอร์เน็ตนำข้อเสนอนี้ เพื่อการซื้อซอฟต์แวร์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อใหม่ หากท่านเจ้าของร้านอินเตอร์เน็ตต้องการซื้อซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟท์เพื่อไปใช้กับเครื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อร้านค้าใกล้บ้านท่านเพื่อซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์แบบอื่น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าใกล้บ้านท่านเพื่อปรึกษาและสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟท์ได้ที่ http://pinpoint.microsoft.com/th-TH/home ค้นหาด้วยคำว่า “Windows หรือ Office”

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Get it right


2. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์มีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
  1) สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์แบบขายปลีก หรือประเภทกล่อง Full Package Product (FPP) เหมาะสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในปริมาณน้อย โดยระหว่างจำนวน 1-4 เครื่อง และเป็นสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ที่โอนย้ายข้ามเครื่องได้ โดยสามารถที่จะติดตั้งกับเครื่องใหม่ หรือเครื่องเก่าที่ไม่ได้รับซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องมาก่อน
  2) OEM License เหมาะสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในปริมาณน้อย โดยระหว่างจำนวน 1-4 เครื่อง และเป็นสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ที่โอนย้ายข้ามเครื่องไม่ได้ เป็นการซื้อพร้อมกับเครื่องใหม่ที่ซื้อมาพร้อมกับเครื่อง หรือว่า ซื้อในรูปแบบ COEM ที่มาติดตั้งเพิ่มกับเครื่องใหม่ที่ไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์มาก่อน
  3) Volume License เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
   3.1 Open License สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไป
   3.2 Select License สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
   3.3 Enterprise Agreement สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานสำหรับระดับเครื่องลูกข่ายทั้งองค์กร และต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์
สำหรับในโครงการ Get-it-Right ระบบปฏิบัติการ Windows ที่ได้จะเป็นลิขสิทธิในแบบ Get Genuine Windows Agreement (GGWA) ที่เป็นสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Windows สำหรับเครื่องเก่าที่ไม่ได้รับซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องมาก่อนเพื่อนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในร้าน และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง


3. ฉันต้องการทราบราคาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ ฉันจะติดต่อใครได้บ้าง

เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟท์ไม่ได้ทำการจำหน่ายสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์โดยตรงแก่ลูกค้า
ดังนั้นลูกค้าสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์ หมายเลขโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของโครงการ
  • โทรศัพท์ 02-263-6888
  • ค้นหาตัวแทนจำหน่ายได้ที่ http://pinpoint.microsoft.com/th-TH/home ค้นหาด้วยคำว่า “Windows หรือ Office”


4. หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Get-it-right และซื้อ สิทธิการใช้งาน Windows ต้องปฏิบัติอย่างไร

 1. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์จะได้รับ pre-approval notification e-mail พร้อมระบุ code เพื่อทำการสั่งซื้อ
  ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากทำการลงทะเบียนบนเวปไซต์ ลงทะเบียน คลิกที่นี่
 2. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์นำเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ไปยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการสั่งซื้อ
  • Code ที่ระบุใน pre-approval notification e-mail
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาใบอนุญาติฉาย หรือใบแทน
*สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมไดัที่
Call Center ที่เบอร์ 02-263-6888 ตามวันและเวลาที่ระบุดังต่อไปนี้
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
 • เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


5. ระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนและสั่งซื้อสิทธิ Windows เป็นอย่างไร

ร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์สามารถเข้ามาตรวจสอบเวลาการเปิดการสั่งซื้อสิทธิ Windows ได้ที่หน้าแรกของเวปไซด์ Get-it-Right โดยรายละเอียดการเปิดที่แน่นอน จะยึดกับหน้าแรกของเวปไซด์เป็นหลัก สำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับ code สามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลา เพื่อความสะดวก และรวดเร็วเมื่อถึงเวลาการเปิดให้สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


6. งานสัมมนาโครงการ Get it Right จัดที่ไหน หากไม่เข้าร่วมงานสัมมนาจะสามารถซื้อได้หรือไม่

ในขณะนี้ทางไมโครซอฟท์ได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นโดยสามารถดูรายละเอียดที่หน้างานสัมมนา คลิกที่นี่
สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ท่านสามารถซื้อสิทธิการใช้งานกับตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ
โดยมีรายชื่อดังนี้


7. หากชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร

รหัสที่มีอยู่จะไม่สามารถใช้ได้ และต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสใหม่ เนื่องจากการตรวจเอกสารจะอ้างอิงจากข้อมูลที่ทำการกรอกเข้าไปในระบบให้ถูกต้องตรงกัน


8. จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียน หลังจากส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

 1. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์จะได้รับ pre-approval notification e-mail พร้อมระบุ code เพื่อทำการสั่งซื้อ
  ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากทำการลงทะเบียนบนเวปไซต์ ลงทะเบียน คลิกที่นี่
 2. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์นำเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ไปยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการสั่งซื้อ
  • Code ที่ระบุใน pre-approval notification e-mail
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาใบอนุญาติฉาย หรือใบแทน


9. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ที่เคยซื้อสิทธิ Windows ไปในครั้งก่อนๆ จะสามารถซื้อได้อีกหรือไม่ และจะต้องซื้อจำนวนกี่เครื่อง

ท่านไม่สามารถซื้อ Windows ได้อีก  และข้อสำคัญที่ควรระวังคือ แม้มีซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสิทธิการใช้งานถูกต้อง เพียง 1% หรือ 99% ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ผิดกฎหมายเช่นกัน


10. อยากทราบว่าราคาเท่าไหร่ และไม่ทราบว่าสามารถผ่อนชำระ หรือแบ่งจ่ายได้หรือไม่

ราคาที่ขายในโครงการ Get-it-right เป็น ราคาพิเศษสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์เท่านั้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในโครงการ Get-it-right แต่รับรองได้ว่าข้อเสนอนี้พิเศษอย่างแน่นอน โดยท่านต้องชำระเต็มจำนวน ตามที่ท่านซื้อสิทธิการใช้งาน โดยไม่สามารถผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายได้11. ถ้าสั่งซื้อไปจะนับว่าเป็นลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด นอกจากนี้จะได้ Windows รุ่นอะไร แล้วจะขออัพเกรดหรือดาวน์เกรดเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆ ได้หรือไม่

ลิขสิทธิ์ที่จะได้เป็น License ประเภท GGWA สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วในร้านและ ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง แต่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง พร้อมสิทธิในการอนุญาตให้นำลิขสิทธิ์ไปเช่าช่วงต่อ ได้ คือ ลิขสิทธ์นี้ลงที่เครื่องของทางร้าน แล้วทางร้านสามารถให้บริการให้กับลูกค้าที่มาใช้งานในร้านต่อได้ โดยสิทธิที่ซื้อไปจะได้เป็น Windows 7 Professional โดยร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์สามารถดาวน์เกรดเป็น Windows Vista หรือ Windows XP


12. ในกรณีที่จะทำการขยายร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ เปิดร้านใหม่หรือ เพิ่มจำนวนเครื่อง สามารถทำการซื้อสิทธินี้ได้หรือไม่

ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์สามารถซื้อสิทธิการใช้งานนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และใช้ได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในร้าน ที่มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่รวมถึง กรณีที่ร้านอินเตอร์เน็ตนำข้อเสนอนี้ เพื่อซื้อสิทธิการซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อใหม่ หากมีความประสงค์ที่จะใช้งานในลักษณะดังกล่าว กรุณาติดต่อร้านค้าใกล้บ้านท่าน เพื่อซื้อลิขสิทธิ์แบบ OEM ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่ซื้อใหม่ โดยจะไม่สามารถซื้อ Windows ในลิขสิทธิ์แบบ GGWA ได้อีก (ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่โครงการ Get-it-right ให้สิทธิ์ไว้) เนื่องด้วยโครงการ Get-it-right ถูกออกแบบมาให้สนับสนุน นโยบายของภาครัฐที่ต้องการจะแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ไม่ถูกต้อง

( ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าใกล้บ้านท่านเพื่อปรึกษาและสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากไมโครซอฟท์ได้ ที่นี่ ) ค้นหาด้วยคำว่า “Windows หรือ Office”


13. สิทธิการใช้งานที่ได้รับนี้สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือใช้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอินเทอร์เน็ตและเกมส์ ได้หรือไม่ และหากในกรณีที่ทำการขายเครื่องคอมพิวเตอร์สิทธิการใช้งานนี้จะไปพร้อมเครื่องหรือไม่

สิทธิการใช้งานนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น จำหน่ายต่อ หรือใช้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ได้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกจากนี้สิทธิการใช้งานสำหรับ Windows นี้เป็นสิทธิที่ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ดังนั้น เวลาที่ท่านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ออกไป หรือทำการเปลี่ยนร้านในทางนิติบุคคลจำเป็นที่จะต้องส่งมอบสิทธิ Windows ไปพร้อมกับเครื่องด้วย


14. สิ่งที่ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์จะได้รับจากตัวแทนจำหน่าย เมื่อซื้อสิทธิการใช้งาน Windows

* เอกสารทางการตลาด
  เอกสารยืนยันสิทธิการใช้งาน (ซี่งจะระบุชื่อร้านค้า และจำนวนเครื่องที่ซื้อสิทธิการใช้งาน) 1 ฉบับต่อหนึ่งร้าน
* เอกสารอื่นๆ (ให้ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์เก็บไว้)
  1. ใบเสร็จออกโดยตัวแทนจำหน่าย
  2. จดหมายยืนยันการสั่งซื้อ(ที่ใช้ในการขอคีย์)

15. ในการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบสิทธิการใช้งานอย่างไร และเพื่อแสดงว่าสิทธิการใช้งานที่ได้รับนั้นเป็นของแท้ถูกต้อง จะต้องมีเอกสารใดรับรอง

ในการตรวจสอบจะพิจารณาจากหลักฐานด้านล่าง ดังนั้นจึงควรต้องเก็บเอกสารสำคัญเหล่านี้ไว้ใช้ในการอ้างอิง
  1. เอกสารข้อตกลงข้อตกลงทางการตลาด
  2. ใบเสร็จรับเงิน
  3. หมายเลข Product key ที่ถูกทำการ activate แล้ว

16. การเปลี่ยน Product Key และเลือกใช้สิทธิการใช้งานให้ถูกต้องตามกฎหมายมีประโยชน์อย่างไร
  1. มีความมั่นใจสูงขึ้น เพราะเป็นสิทธิการใช้งานที่ได้รับจากไมโครซอฟท์และบริษัทคู่ค้าที่เชื่อถือได้ โดยจะปราศจากการคุกคามของไวรัส มาลแวร์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นใดที่ไม่ต้องการ
  2. ความสามารถที่สูงขึ้น เพราะได้รับฟีเจอร์ที่ต้องการทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานด้วยระบบที่ปลอดภัยจากการถูกคุกคาม
  3. การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณจะได้รับ security patch ทั้งหมดรวมทั้งการใช้งานเท็มเพลตและโปรแกรม add-in จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์

17. การเปลี่ยนแปลง Product Key และการติดตั้งค่าเริ่มต้นนั้นจะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง และจะมีผลกระทบต่อ LAN, การใช้งานอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเกมหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ LAN, การใช้งานอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นเกม โดยการเปลี่ยน Product Key ทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และการทำ PC default settings นั้นจะ แล้ว ยังช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  1. ตั้งค่าให้ Live.com เป็นหน้าโฮมเพจหลัก
  2. ตั้งค่าให้ Internet Explorer (IE) เป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์หลัก
  3. สร้าง desktop shortcuts และหน้า favorites สำหรับโปรแกรม IE, Live messenger, hotmail
  และ เว็บไซต์อื่นๆ ของ live services
  4. ตั้งค่าให้ Windows Media Player เป็นโปรแกรมตั้งต้นสำหรับการเปิดไฟล์สื่อต่างๆ

18. การตั้งค่าเริ่มต้น (Default Setting) นั้นจะอยู่กับเครื่องพีซีไปนานเท่าไร เอาออกได้หรือไม่ หากหายไปจะทำอย่างไร

ค่าตั้งต้นที่มีไว้นั้นจะติดอยู่กับพีซีทุกเครื่องตราบเท่าที่ใช้ product key นี้ การเอาออกจะเป็นการละเมิดข้อตกลงที่มีร่วมกัน แต่หากหายไปสามารถนำแผ่นโปรแกรมติดตั้งค่าตั้งต้นที่ได้รับมาลงใหม่ได้

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ Download โปรแกรมติดตั้งค่าตั้งต้นได้จาก www.microsoft.com/thailand/get-it-right/download.aspx


19. จะใช้เวลานานเท่าไรในการทำการติดตั้ง Default Setting และหากเกิดปัญหาในการติดตั้งในอนาคตจะต้องติดต่อใคร

ในการตั้งค่าเริ่มต้น จะต้องมีการติดตั้ง Live toolbar ก่อน ซึ่งการติดตั้ง Live toolbar นี้ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที และการตั้งค่าเริ่มต้นจะกินเวลาไม่เกิน 1 นาที ซึ่งทั้งหมดโดยประมาณแล้วไม่น่าจะใช้เวลา 5-10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องพีซีแต่ละเครื่อง หากมีปัญหาในการติดตั้งเองในอนาคตสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายให้ท่านได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Call center 02-263-6888
ตามวันและเวลาที่ระบุดังต่อไปนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่ 09.00 - 13.00 น.