ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ในขณะนี้ โครงการ Get it Right ได้ทำการขยายเวลารอบสุดท้าย
ลงทะเบียนและทำการสั่งซื้อ ภายใน 15 มิถุนายนนี้ เท่านั้น
ร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ห้ามพลาด

เงื่อนไขและข้อปฎิบัติที่เปลี่ยนแปลงสำหรับโครงการ Get-it-Right
  1. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์จะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนที่สมบูรณ์พร้อมระบุ code
  เพื่อทำการสั่งซื้อ ภายใน 24 ชม นับจากทำการลงทะเบียนบนเวปไซด์ ลงทะเบียน คลิกที่นี่
  2. ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์นำเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ไปยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการสั่งซื้อ
  • ตัวเลขประจำร้าน ของท่าน
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาใบอนุญาติฉาย หรือใบแทน
  3. ทางบริษัท จะไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ โครงการ และ สติ๊กเกอร์ที่ระบุจำนวนลิขสิทธิ์ให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป โดยการยืนยันการซื้ออย่างเป็นทางการให้ใช้จดหมายการแจ้งการซื้อลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์สำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ในโครงการ
  * สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ที่เบอร์ 02-263-6888 ตามวันและเวลาที่ระบุดังต่อไปนี้
  • วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 น - 18.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆ