ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ในขณะนี้ โครงการ Get it Right ได้ทำการขยายเวลารอบสุดท้าย
ลงทะเบียนและทำการสั่งซื้อ ภายใน 15 มิถุนายนนี้ เท่านั้น
ร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ห้ามพลาด

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจออกกวาดล้าง และจับกุมผู้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่เรียกว่า วาระแห่งชาติ ในการแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งการจับกุมแต่ละครั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าหลายสิบล้านบาท และหากจะกล่าวถึงมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมด ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ จึงมีมูลค่ามาก จนทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ และในระดับโลกด้วย

ในส่วนของผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก อย่างไมโครซอฟท์ ก็ได้ออกมาเตือนผู้บริโภคให้ระวังถึงการมีผู้นำผลิตภัณฑ์ละเมิดลิขสิทธิ์ออกมาขายแก่ผู้บริโภค โดยหลอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แท้ และขายในราคาเดียวกับผลิตภัณฑ์แท้ด้วย

ไมโครซอฟท์ไม่ได้เพียงแต่สนใจเฉพาะผลเสียที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคด้วย ซอฟต์แวร์ปลอมมีผลทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้รับความเสี่ยงจากการติดไวรัส เวิร์ม รวมทั้งโค้ดต่างๆ อาทิ สปายแวร์และโทรจันเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคย่อมคาดหวังที่จะได้ใช้งานซอฟต์แวร์แท้ที่มีคุณภาพ แต่ซอฟต์แวร์ปลอมหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะบรรจุโค้ด หรือ มัลแวร์ต่างๆซึ่งมีผลเสียต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไมโครซอฟท์จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานชาวไทยในการเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวพวกเขาเอง ความพยายามต่างๆของไมโครซอฟท์ ยังรวมไปถึง การให้ความรู้และการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และ โปรแกรมต่างๆ อาทิ โปรแกรม I-Café นี้

มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่าหนึ่งในสามที่มีการบรรจุซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีการปลอมแปลงเอาไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อวงการธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยในปี 2550 มีความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าเกือบห้าแสนล้านดอลล่าร์ โดยเป็นที่แน่ชัดว่าการละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลงซอฟต์แวร์ได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามต่อทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัตกรรม ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับความเสียหายทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการได้รับผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ซึ่งถูกลิขสิทธิ์และเป็นของแท้

โครงการ Get it right, Make it right คือ โครงการที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศที่ปัจจุบันดำเนินธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่อาจจะไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ กลับมาดำเนินธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์ของแท้และถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากไมโครซอฟท์ ที้งนี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ที่ร้านอินเตอร์เน็ตสามารถสั่งซื้อได้ คือ ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในร้าน และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง