ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ในขณะนี้ โครงการ Get it Right ได้ทำการขยายเวลารอบสุดท้าย
ลงทะเบียนและทำการสั่งซื้อ ภายใน 15 มิถุนายนนี้ เท่านั้น
ร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ห้ามพลาด 

  1. ร้าน iCafe ต้องทำการลงทะเบียน ที่นี่
  2. ร้าน iCafe จะได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ที่ระบุ Code เพื่อทำการสั่งซื้อ ภายใน 24 ชม.
    นับจากทำการลงทะเบียนบนเวปไซด์ ซึ่งทางระบบจะทำการส่งอีเมล์ฉบับนี้ไปที่อีเมล์ของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มการลงทะเบียน
  3. ทำการปริ้นท์อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ ที่ระบุ code เพื่อทำการสั่งซื้อ พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการซื้อดังต่อไปนี้ไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ
    (สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน/ทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตฉาย หรือใบแทน)
  4. ติดต่อเพื่อทำการสั่งซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด


  5. โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดในโครงการได้ที่นี่