ในขณะนี้ โครงการ Get it Right ได้ทำการขยายเวลารอบสุดท้าย
ลงทะเบียนและทำการสั่งซื้อ ภายใน 15 มิถุนายนนี้ เท่านั้น
ร้านอินเตอร์เน็ต และเกมส์ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โอกาสนี้ห้ามพลาด

โปรดอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Microsoft Get it Right…Make it Right ก่อนการลงทะเบียน

 1. สิทธิการใช้งานสำหรับ Windows นี้ไม่ใช่สิทธิที่ติดไปพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เวลาที่ท่านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ออกไป สิทธินี้ไม่ได้ติดไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจำหน่ายไป
 2. สิทธิการใช้งานวินโดว์นี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ นั่นหมายถึงท่านไม่สามารถนำสิทธินี้ไปจำหน่ายต่อให้ผู้อื่น หรือ นำสิทธิการใช้งานนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ได
 3. ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์สามารถซื้อสิทธิการใช้งานนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น นั่นหมายถึงท่านไม่สามารถซื้อสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมในทุกๆกรณีไม่ว่าจะทำการขยายร้าน หรือ เพิ่มจำนวนเครื่อง

นอกจากนี้ทางบริษัทขอความร่วมมือจากร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ในการดำเนินการติดตั้ง
ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงทางการตลาดดังนี้

 1. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการติดตั้งค่าตั้งต้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงทางการตลาดดังนี้
  1. ติดตั้งและตั้งค่า Internet Explorer ในเวอร์ชันล่าสุดเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  2. ติดตั้งและตั้งค่าแถบเครื่องมือ Windows Live ในเวอร์ชันล่าสุดเป็นแถบเครื่องมือเริ่มต้น ผ่านทาง URL http://toolbar.live.com บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  3. ตั้งค่าให้ Windows Live Search เป็นโปรแกรมค้นหาเริ่มต้น ผ่านทาง URL www.live.com ใน Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุดบนเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  4. ติดตั้งและตั้งค่า Windows Media Player ในเวอร์ชันล่าสุดเป็นโปรแกรมเล่นสื่อเริ่มต้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  5. ตั้งค่าให้ไอคอนเปิดใช้งานด่วนของ Internet Explorer ในแถบเครื่องมือเปิดใช้งานด่วน และเป็นทางลัดบนเดสก์ท็อปของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  6. ตั้งค่าให้ไอคอนเดสก์ท็อปต่อไปนี้อยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปของทุกเครื่องที่เข้าร่วม
  7. ตั้งค่าและคงให้รายการโปรดของ Internet Explorer บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เข้าร่วม
 2. ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเปลี่ยน Product Key ตามจำนวนเครื่องที่เข้าร่วม
 3. ให้ความร่วมมือในดำเนินการติดสติกเกอร์ของโครงการที่ประตูด้านหน้าร้านและติดตั้งสิ่งของตกแต่งอื่นๆ (ถ้ามี)


  ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขและยินดีที่จะลงทะเบียน