ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

@MSHelpsThai - ไขข้อสอบถามต่างๆได้อย่างทันใจบนทวิตเตอร์!!

@MSHelpsThai - เราคือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์รวมถึงด้านเทคนิคบนสื่อสังคมออนไลน์ ไมโครซอฟท์เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าเป็นที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่ใช้ทวิตเตอร์เป็นสื่อกลางการแก้ไขปัญหาต่างๆของผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์

เนื่องด้วยการสื่อสารทางสังคมออนไลน์อีเมลและเว็บไซต์ในประเทศไทย นั้นสามารถเข้าถึงผูู้ใช้งานได้อย่างหลากหลายและรวดเร็วยิ่งขึ้นการได้รับการสนับสนุนหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์นั้นสามารถได้ง่ายกว่าที่เคย ทางไมโครซอฟท์จะสนับสนุนและตอบรับข้อสอบถามต่างๆภายใน 24 ชั่วโมง
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตอบข้อสอบถาม

@MSHelpsThai - คือสิ่งอำน่วยความสะดวกสำหรับลูกค้าต่างๆ เช่น ไอที, นักพัฒนาโปรแกรม, บริษัท หรือคู่ค้าไมโครซอฟท์
เพื่อตอบขอสอบถามนั้นๆได้หลากหลายทั่งเรื่องทั่วไปจนถึงในเชิงเทคนิค @MSHelpsThai เรามีเคล็ดลับหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยๆ

เพื่อขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านทางทวิตเตอร์ ติดตามเราได้ที่@MSHelpsThai เพื่อสอบถามปัญหาของคุณ
ทางไมโครซอฟท์จะให้บริการและตอบข้อสอบถามต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ. เวลา 9.30 am-5.30pm, ทุกวันจันทร์-วันศุกร์.

ติดตามเราและทางเราจะสนับสนุนและตอบรับภายใน 24 ชั้วโมง!


MSAnswers Forum Fixit TechNet Forum MSDN Forum