License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Enterprise License เหมาะกับองค์กรประเภทใด      l      สิทธิประโยชน์ของ Enterprise License      l       การคิดราคาลิขสิทธิ์     l       โครงสร้างสัญญา
เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

Microsoft Enterprise Agreement

ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับ Enterprise Agreement ด้วยการลงทะเบียนถึง 3 แบบ ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยตรง

คลิกที่ EAP หรือ ECI เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน องค์กรธุรกิจหลายแห่งต่างมองหารูปแบบเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Microsoft Enterprise Agreement เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานสำหรับระดับเครื่องลูกข่ายทั้งองค์กร และต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์

Microsoft Enterprise Agreement เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง มีการวางมาตรฐานการใช้งานซอฟต์แวร์ในองค์กร เป็นองค์กรที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ มีการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ ในโปรแกรมของ Microsoft Enterprise Agreement ไมโครซอฟท์ได้จัดชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมเบื้องต้น ในราคาที่คุ้มค่า และข้อเสนอจากแบ่งจ่ายรายปี ตลอดช่วงเวลา 3 ปีของอายุสัญญา

สำหรับหน่วยงานการศึกษา กดที่นี่

 

สิทธิประโยชน์ของ Microsoft Enterprise Agreement

 1. ประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุนในเทคโนโลยี เนื่องจาก Microsoft Enterprise Agreement ได้รวมแผนประกันการอัพเกรด ซึ่งนอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดจากไมโครซอฟท์ ลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิค การฝึกอบรมทั้งการใช้งาน และทางเทคนิค การให้คำปรึกษา
 2. การชำระเงินรายปีตลอดช่วงเวลา 3 ปีของสัญญา
 3. ต้นทุนของการเป็นเจ้าของ (Cost of Ownership) ต่ำ ในขณะที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยการสร้างมาตรฐานซอฟต์แวร์ในองค์กรจากเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์
 4. สามารถขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริษัทในเครือ ทำให้ได้ราคาที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
 5. สร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีขององค์กรทำงานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาะค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
 6. การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่ง่าย รวมถึงความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ

สิทธิประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้งานโปรแกรม
Enterprise Agreement Subscription

Microsoft Enterprise Agreement Subscription เป็นโปรแกรมการจัดเช่าใช้ลิขสิทธิ์ สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป และมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับเครื่องลูกข่าย เหมาะสําหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการระบบจากศูนย์กลาง เป็นองค์กรมีการอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ สามารถแบ่งจ่ายรายปี ตลอดช่วงเวลา 3 ปีของอายุสัญญา

EA Subscription Program:
 • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
 • ส่วนลด 15% เทียบกับ Enterprise Agreement ในระดับราคาเดียวกัน
 • สัญญา 3 ปี ชำระค่า License + SA ทุกปี (ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ) หากสิ้นสัญญาต้องการสิทธิ์ เป็นของตนเองสามารถซื้อสิทธิการใช้งานให้เป็นถาวรได้(Buy-out)
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เป็นมาตรฐานสำหรับเดสก์ท็อปทั้งองค์กร
 • ระดับราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร (ราคาต่อเครื่องต่อปี ถ้าเพิ่มเครื่องระหว่างปี สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ก่อน แล้วชำระเงินทีหลังได้)

สิทธิประโยชน์ (เพิ่มเติม)

เช่นเดียวกับ Open License และ Select License สิทธิประโยชน์ของ Enterprise Agreement ครอบคลุมถึง

 1. สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่ำกว่า (Downgrade Rights)
  สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ ความเคยชินของผู้ใช้งาน โปรแกรม Select License อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ เช่น ลูกค้าที่ซื้อ Microsoft Office 2010 Standard Edition ผ่านทาง Select License สามารถเลือกใช้งาน Microsoft Office 2007 Standard Edition ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกใช้เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งต่อจำนวนลิขสิทธิ์ที่มี 1 ลิขสิทธิ์เท่านั้น
 2. สิทธิในการใช้งานข้ามภาษา (Cross Language Rights)
  ไมโครซอฟท์ได้อนุญาตให้องค์กรที่มี Enterprise Agreement สามารถเลือกใช้งานข้ามภาษาได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่มีระดับราคาต่ำกว่า หรือเท่ากัน
 3. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
  ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา และรายการลิขสิทธิ์ภายใต้ Enterprise Agreement จะถูกบันทึกไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ Volume Licensing Service Center (VLSC) ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ติดตามข้อมูลการจัดซื้อ และสถานะของสัญญา โดยการอ้างอิงถึงเลขที่สัญญาของท่าน รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงหลักฐานพิสูจน์การมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง


ข้อเสนอของ Microsoft Enterprise Agreement

 1. ลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (License & Software Assurance: L&SA) ระยะเวลา 3 ปี จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำสำหรับ Enterprise Agreement คือ 250 เครื่อง
 2. การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ใน Enterprise Agreement แบ่งเป็น
  • a) Enterprise Product ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่ใช้ติดตั้งสำหรับทุกเครื่องภายใต้สัญญา Enterprise Agreement เช่น Windows Upgrade, Office, Core CAL
  • b) Additional Product ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้สำหรับเครื่องบางเครื่อง หรือน้อยกว่าจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใต้สัญญา Enterprise Agreement เช่น Server
 3. สำหรับ Enterprise Product ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งแพลตฟอร์ม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กร ในกรณีที่เลือกทั้งแพลตฟอร์มจะได้รับส่วนลด 15%
  โดยแพลตฟอร์มของ Enterprise Agreement จะแบ่งออกเป็น 2 แพลตฟอร์ม 4. ราคาที่คิดจะเป็นราคาต่อปีต่อเครื่อง และราคาจะถูกกำหนดตั้งแต่วันที่เซ็นต์สัญญา
 5. หากในระหว่างปีมีการเพิ่มจำนวนเครื่อง ลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์อยู่ในสัญญา Enterprise Agreement ได้ โดยจะแจ้งและชำระเงินสำหรับจำนวน”เครื่องที่เพิ่มขึ้นจริง” (True Up) เพียงปีละครั้ง ในวันครบรอบปี (anniversary date) โดยราคาของ “เครื่องที่เพิ่มขึ้นจริง” จะถูกระบุไว้ในสัญญาของ Enterprise Agreement

ระดับราคาของ Enterprise Agreement

การคิดราคาตามการประมาณการใช้ซอฟต์แวร์ในระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าจะประมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ในแต่ละกลุ่มในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไมโครซอฟท์จะเสนอราคาเป็น 4 ระดับ โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระดับราคา จำนวนพีซี
A 250-2,399
B 2,400-5,999
C 6,000-14,999
D 15,000+

 

โครงสร้างสัญญาของ Enterprise Agreement

Enterprise Agreement เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องเซ็นต์สัญญากับไมโครซอฟท์ เช่นเดียวกัย Select Agreement โดยโครงสร้างของสัญญามี 3 ระดับ ดังนี้

 1. Microsoft Business and Service Agreement (MBSA) เป็นสัญญาหลักระหว่างลูกค้าและไมโครซอฟท์ ที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกสัญญาที่เซ็นต์ภายใต้สัญญาหลักนี้ เงื่อนไขหลักนี้ เช่น การใช้และความเป็นเจ้าของ การเก็บรักษาความลับ การรับประกัน และอื่น ๆ โดยลูกค้าจำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาหลักนี้ก่อนเซ็นต์ Microsoft Select Agreement, Microsoft Enterprise Agreement
 2. Enterprise Agreement เป็นสัญญาที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Enterprise Product, Additional Product การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์
 3. Enterprise Enrollment เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดเบื้องต้นในการอนุญาตให้ซื้อผลิตภัณฑ์ภายให้ Enterprise Agreement รวมทั้งระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ราคา และตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Resellers: LAR)

 

การเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในองค์กร (True-Up)

ในระหว่างอายุของสัญญา เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ย่อมมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้น ลูกค้า Enterprise Agreement สามารถนำซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ระบุในสัญญามาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ทันที โดยจะต้องแจ้งและชำระเงินสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่ม ณ วันครบรอบปีของสัญญาในรายงานประจำปี จึงเป็นการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวต่อปี ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการและลดกระบวนการสั่งซื้อลงอย่างมาก

 

เพิ่มประโยชน์ให้ซอฟต์แวร์ด้วย Software Assurance

Microsoft Enterprise Agreement ได้รวม Software Assurance เข้าไว้ในสัญญาด้วย เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังลดเวลาในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่เพื่อการจัดหาสิทธิการใช้ให้ถูกต้องอีกด้วย
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ได้แก่

 • การอัพเดทสู่เทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์
 • บริการวางแผนการนำไปใช้งานสำหรับเครื่องเดสก์ท็อป, Exchange, SharePoint ฯลฯ
 • Windows 7 Enterprise Edition
 • สิทธิในการใช้ Office, Project หรือ Visio ที่บ้าน
 • การขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
 • E-learning
 • บัตรกำนัลสำหรับการฝึกอบรม
 • และอื่นๆ

สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของ Software Assurance ได้ที่หน้า Software Assurance

 

องค์ประกอบใหม่ของ Enterprise Agreement

ในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถจัดการได้ดี คือปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของธุรกิจ ไมโครซอฟท์จึงกำหนดโปรแกรม Enterprise Agreement ให้คุณสามารถจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้ง่ายและให้ความคุ้มค่าที่สุด ด้วยสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ที่ลูกค้า Enterprise Agreement สามารถจัดซื้อได้

 

การรับผลิตภัณฑ์และดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านโปรแกรม Digital by Choice ได้ทาง Volume Licensing Service Center (VLSC) หรือ สั่งซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง (Comprehensive Kits) หรือชุดอัพเดทผลิตภัณฑ์ (Subscription Kits) ผ่านตัวแทนจำหน่าย

 

จัดการสิทธิการใช้งานด้วยระบบออนไลน์ของ VLSC

Volume Licensing Service Center (VLSC) มีระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบและบริหารสิทธิการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น Volume License Product Keys, สถานะของสัญญา และข้อมูลการสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Volume Licensing Service Center (VLSC)

 

การต่ออายุสัญญา

คุณสามารถต่ออายุสัญญา Enterprise Agreement ได้อีก 1 หรือ 3 ปี โดยราคาการต่ออายุสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่มีสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่แล้วจะเป็นราคา Software Assurance เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Customer Support Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6888

เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์
เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทั่วไป
อ่านเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการสั่งซื้อ Fulfillment Media
Microsoft Enrollment for Application Platform (EAP)
Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ECI)
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Office 2010
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Windows 7
Microsoft Licensing Book
แนะนำโปรแกรม Select Plus
โบว์ชัวร์แนะนำ Software Assurance
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Windows Licensing Guidebook
Office Tips and Tricks for SMEs
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

   EA License Guide Book
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Microsoft