License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


   

ซอฟต์แวร์แบบกล่อง (Full Packaged Product)
เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้านหรือองค์กรที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 5 เครื่อง โดย 1 กล่อง จะประกอบ CD สำหรับการลงบนเคื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยจะมีราคาพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถลงซอฟต์แวร์ได้ 1 กล่องต่อ 1 เครื่อง

ค้นหารายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายซอฟต์แวร์แบบกล่อง

ซอฟต์แวร์แบบติดตั้งมาพร้อมเครื่อง (OEM)
ซอฟต์แวร์แบบติดตั้งมาพร้อมเครื่อง หรือแบบ OEM จะประกอบไปด้วยโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่จะถูกติดตั้งมาพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบเครื่อง โดยไม่สามารถขอซื้อเฉพาะลิขสิทธิ์แบบ OEM แยกต่างหากได้

ค้นหาบริษัทผู้ประกอบเครื่อง PC ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์แบบ OEMซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าองค์กร
เป็นการซื้อแบบ Volume Licensing เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป โดยจะมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นอยู่กับมาตรฐานด้านไอที ขนาดขององค์กรและความต้องการซื้อหรือเช่าใช้ โดย Media CD แบบ Volume License สามารถนำไปลงโปรแกรมได้ทีละหลายเครื่อง แต่ผู้ซื้อจำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ให้ครบกับจำนวนเครื่องที่มีการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์นั้นๆ

ศึกษารายชื่อคู่ค้าที่จำหน่ายซอฟต์แวร์แบบ Volume Licensing


ข้อแนะนำในการพิจารณาเลือกซื้อแบบ Volume Licensing

volume Licensing
สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ระบบปฏิบัติการ Windowsค้นหาพาร์ทเนอร์และตัวแทนจำหน่ายที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Get Genuine WIndows Agreement  

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Office
 • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่และไม่วางแผนที่จะที่ Downgrade ไปใช้รุ่นต่ำกว่า หรือไม่ต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต
  ซื้อแบบ OEM


 • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่แต่ต้องการ Downgrade ไปใช้รุ่นต่ำกว่า หรือต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต
  ซื้อแบบ Volume Licensing

 • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
  ซื้อแบบ Volume Licensing

ค้นหาพาร์ทเนอร์และตัวแทนจำหน่ายที่นี่

สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ Server

 1. Windows Server และ Small Business Server
  • ซื้อพร้อมเครื่องใหม่และไม่ต้องการโอนย้ายสิทธิไปใช้เครื่องอื่นในอนาคต = ซื้อแบบ OEM
  • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง = ซื้อแบบ Volume Licensing
 2. ผลิตภัณฑ์ Server อื่นๆ
  • ซื้อลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง = ซื้อแบบ Volume Licensing
 3. Client Access License (CAL)
  • CAL คือ Client Access License เป็นการให้สิทธิเครื่องลูกข่ายเข้าไปใช้โปรแกรมของ Server
  • การคิดลิขสิทธิ์แบบ Server/CAL นั้น จะต้องมีลิขสิทธิ์สำหรับเครื่อง Server ทุกเครื่องที่มีซอฟท์แวร์ติดตั้งอยู่
  • จะต้องมีลิขสิทธิ์ประเภท CAL แบบ ตามเครื่อง หรือตามผู้ใช้ ในทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อเข้ามาใช้เครื่อง Server ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงหรือผ่านเครื่อง Application Server หรือผ่านบริการอื่นๆ
 • ตัวอย่างที่ 1 มีเครื่อง Server ที่ลงโปรแกรม Windows Server 1 เครื่อง มีเครื่องลูกข่ายต่อเข้ามาใช้งาน Server เครื่องนี้ 20 เครื่อง ลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อก็คือ
         o Windows Server 1 license
         o Windows Server CAL 20 licenses

 • ตัวอย่างที่ 2 มีเครื่อง Server ที่ลงโปรแกรม Windows Server 2 เครื่อง มีเครื่องลูกข่ายต่อเข้ามาใช้งาน Server เครื่องนี้ 30 เครื่อง ลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อก็คือ
         o Windows Server 2 license
         o Windows Server CAL 30 licenses

ค้นหาพาร์ทเนอร์และตัวแทนจำหน่ายที่นี่

 

ตารางสรุปกลุ่มผลิตภัณฑ์และประเภทลิขสิทธิ์
Microsoft