License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


   <<< กลับหน้าหลัก Open Value

เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

Microsoft Open Value Subscription
โซลูชั่นการจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

Microsoft Open Value Subscription คือโปรแกรมจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์แบบเช่าใช้ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาด เล็กโดยเฉพาะ (ที่มีพีซีตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป) มีราคาถูก เป็นสิทธิการใช้งานที่มี low entry costs และมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้อง การเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้ซอฟต์แวร์ในแต่ละปี

โปรแกรม Open Value Subscription เป็นรูปแบบหนึ่งของ Open Value ที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย แต่ง่ายต่อการจัดการ โดยมีการรวม Microsoft Software Assurance ซึ่งให้ประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์และเหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการความยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีจากการเช่าใช้ซอฟต์แวร์

ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
เลือกซื้อสิทธิการใช้งานในแบบ Companywide อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์มให้ครบทุกเครื่องพีซีในองค์กรตามตารางด้านข้างนี้
(เป็นการซื้อแบบ Companywide Non-Platform)
2. พิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการธุรกิจได้มากขึ้น
รับส่วนลดเพิ่มขึ้นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์มทั้ง 3 กลุ่มในแบบ Companywide โดยซื้อ 1 ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มให้ครบทุกเครื่องพีซี ในองค์กร จากตารางด้านข้างนี้ (เป็นการซื้อแบบ Companywide Platform)
3. นับจำนวนพีซีที่ใช้งานเพียงปีละครั้ง
ทำการสั่งซื้อเพียงปีละ 1 ครั้งตามจำนวนพีซีที่ใช้งานจริงในปีนั้น โดย สามารถเพิ่ม(True-Up) หรือลด(True-Down)จำนวนเครื่องได้ตามต้องการ

หากต้องการไลเซนส์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช่น ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถซื้อสิทธิการใช้งานตามต้องการได้ภายใต้สัญญา Open Value Subscription ในฐานะของ ‘ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม’ (Additional Products) ซึ่งสั่งซื้อได้เมื่อต้องการใช้ และชำระเงิน ณ สิ้นเดือนที่เริ่มใช้งาน
เครื่องเดสก์ท็อปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสัญญา (Qualified Desktops) ได้แก่ “เครื่องพีซีที่สามารถทำงานกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ของไมโครซอฟท์ โดยต้องไม่เป็น: (1) เซิร์ฟเวอร์ (2) คอมพิวเตอร์ที่รันเฉพาะซอฟต์แวร์เฉพาะทางของธุรกิจ หรือ (3) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์ Embedded OS”


สิทธิประโยชน์

ลดจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้าด้วยการแบ่งชำระเงินเป็นรายปี และ รับส่วนลดจากการเช่าใช้
สามารถเพิ่ม (True-Up) หรือลด (True-Down) จำนวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ในแต่ละปี
สามารถรับส่วนลดสำหรับการอัพเดทในปีแรกสูงสุดถึง 50% สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อไปแล้ว
สำหรับผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์ม หากมีการใช้เครื่องเดสก์ท็อปเพิ่มขึ้นใน ระหว่างปี สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทันที โดยนับจำนวนพีซีและ ชำระเงินตามการใช้งานจริงเมื่อครบรอบปีถัดไปของสัญญา
ไม่ต้องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนที่มีการติดตั้ง ใช้งานสำหรับ Additional Products
มั่นใจได้ว่ามีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ภายใต้สัญญาเพียงฉบับเดียว
ตรวจสอบประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบออนไลน์
สามารถซื้อสิทธิในการใช้งานถาวรได้ หากต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์หลังจากหมดอายุสัญญา
ทุกสิทธิการใช้มี Software Assurance ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด, การฝึกอบรม, การสนับสนุน, การใช้ซอฟต์แวร์ที่บ้าน และอื่นๆ

 

ส่วนลดสูงถึง 50% สำหรับการอัพเดท

หากสนใจ Open Value Subscription และมีสิทธิการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์มอยู่บ้างแล้ว คุณสามารถรับส่วนลดเพิ่ม ขึ้นอีกถึง 50% สำหรับราคาในปีแรกของผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์มที่มี โดยตัวแทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์จะช่วยในการสั่งซื้อที่ราคาพิเศษนี้ ทั้งนี้สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว อาจซื้อมาในรูปแบบ OEM, แบบกล่องจำหน่ายปลีก (FPP) หรือซื้อผ่านโปรแกรม Volume Licensing ก็ได้

โดยปกติ ส่วนลดสำหรับการอัพเดทนี้จะมีให้กับสิทธิการใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเวอร์ชั่นก่อนที่จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น กรุณาตรวจ สอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่วนลดนี้ได้ที่ www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

 

เปรียบเทียบโปรแกรม Open Value Subscription และ Open Value

  Open Value Subscription Open Value
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ
สิทธิการใช้งานชั่วคราว
ใช้เงินน้อยที่สุด และชำระเงินเป็นรายปี
ความสามารถในการลดหรือเพิ่มสิทธิการใช้งานในแต่ละปี
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดจาก Software Assurance (SA)
ส่วนลดเพิ่มขึ้นสำหรับรูปแบบ Companywide
ความง่ายในการจัดการซอฟต์แวร์
สิทธิการใช้งานถาวร
ชำระเงินเป็นรายปีหรือชำระล่วงหน้า
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดจาก Software Assurance (SA)
ส่วนลดเพิ่มขึ้นสำหรับรูปแบบ Companywide
ความง่ายในการจัดการซอฟต์แวร์
สัญญา
อายุสัญญา 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี
หากต้องการสิทธิการใช้งานถาวร ต้องสั่งซื้อ หลังจากหมดอายุสัญญา
อายุสัญญา 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี
ลูกค้าได้รับสิทธิการใช้งานถาวร และสามารถต่ออายุของ SA ได้
การสั่งซื้อเริ่มต้น มี 2 ทางเลือก
ทั้ง 2 ทางเลือกต้องซื้อสิทธิการใช้งานอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์มให้กับเดสก์ท็อปทุกเครื่องที่ตรงตามเกณฑ์ และต้อง มีพีซีอย่างน้อย 5 เครื่องขึ้นไป

1. Companywide Platform
เลือกซื้อ 3 ผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์ม
2. Companywide Non-Platform
เลือกซื้อ 1 หรือ 2 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์ม
มี 3 ทางเลือก
สำหรับข้อ 1 และ 2 ต้องซื้อสิทธิการใช้งานอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์มให้กับเดสก์ท็อปทุกเครื่องที่ตรงตามเกณฑ์ และต้องมี พีซีอย่างน้อย 5 เครื่องขึ้นไป


1. Companywide Platform
เลือกซื้อ 3 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์ม
2. Companywide Non-Platform
เลือกซื้อ 1 หรือ 2 ผลิตภัณฑ์ แพล็ตฟอร์ม
3. Non-Companywide สั่งซื้ออย่างน้อย 5 ไลเซนส์พร้อมกับ Software Assurance (SA) หรือเฉพาะ SA สำหรับบาง ผลิตภัณฑ์
สิทธิประโยชน์
ชำระเงินเป็นรายปี ลดจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้า
สามารถลดหรือเพิ่มสิทธิการใช้งานได้ในแต่ละปี
หากมีสิทธิการใช้งานบางผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว สามารถรับส่วนลด เพื่อการอัพเดทได้ถึง 50% ในปีแรก
ได้รับการคุ้มครองราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเมื่อทำสัญญา
หากมีการใช้พีซีมากขึ้นระหว่างปี สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ ทันที และชำระเงินเมื่อครบรอบปีถัดไปของสัญญา (สำหรับผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์ม)
มี Software Assurance ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด, การฝึกอบรม, การสนับสนุน, การใช้ซอฟต์แวร์ที่บ้าน และอื่นๆ
สร้างมาตรฐานของระบบไอทีที่ทันสมัย ปลอดภัย และง่ายต่อ การสนับสนุน
บริหารซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
มั่นใจได้ว่ามีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรวจสอบประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ผ่าน ระบบออนไลน์
แบ่งชำระเงินได้ถึง 3 ปี
รับส่วนลดสูงถึง 23% (สำหรับรูปแบบ Companywide Platform)
ได้รับการคุ้มครองราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเมื่อทำสัญญา
สั่งซื้อง่าย ให้สิทธิการใช้กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง และชำระ เงินเป็นรายปี (ด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับ Companywide)
มี Software Assurance ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด, การฝึกอบรม, การสนับสนุน, การใช้ซอฟต์แวร์ที่บ้าน และอื่นๆ
สร้างมาตรฐานของระบบไอทีที่ทันสมัย ปลอดภัย และง่ายต่อ การสนับสนุน
บริหารซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
มั่นใจได้ว่ามีสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตรวจสอบประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านระบบออนไลน์
Software Assurance รวมอยู่ในโปรแกรม รวมอยู่ในโปรแกรม
สามารถติดตั้งได้
ก่อนสั่งซื้อ
ได้ ก่อนชำระเงินประจำปี ไม่ได้
การชำระเงิน รายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์ม
และรายเดือนสำหรับ Additional Products
รายเดือนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แพล็ตฟอร์ม
และรายเดือนสำหรับ Additional Products
ให้ซีดีบรรจุซอฟต์แวร์ ให้ ให้
การคุ้มครองราคา มี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเมื่อทำสัญญา มี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเมื่อทำสัญญา

เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์


Microsoft