คุณลักษณะพื้นฐาน      l       ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ FPP       l       สิทธิในการใช้งานของ FPP       l       FPP สำหรับภาคการศึกษา

คุณลักษณะของสิทธิการใช้งานประเภทกล่อง

 • สินค้าจำหน่ายแบบกล่องมีจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วไปและมีราคาสำหรับ ภาคการศึกษา
 • เหมาะสำหรับลูกค้าปลีกหรือองค์กรที่มีการใช้ซอฟท์แวร์น้อยกว่า 5 ลิขสิทธิ์
 • ควรเก็บชุดผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันลิขสิทธิ์
 • บรรจุกล่อง ห่อด้วยพลาสติกใส
 • ต้องเปิดใช้งานผ่านทางเว็บหรือทางโทรศัพท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2007, Windows Vista, Windows Server® และ Windows Small Business Server

ชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

 • คู่มือการใช้งาน (Manual)
 • ใบรับรองสินค้าของแท้ (Certificate of Authenticity: COA) ติดอยู่ข้างกล่อง
 • ใบอนุญาตการใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement)
 • แผ่นดิสก์ หรือ CD ROM

สิทธิในการใช้งานของ FPP

 • สิทธิในการใช้งานเวอร์ชั่นเก่า (Downgrade Right) ไม่ได้รับสิทธิในการใช้งานเวอร์ชั่นเก่าได้ ยกเว้น Microsoft Windows Server 2003
 • ไม่สามารถใช้งานข้ามภาษา
 • สามารถโอนย้ายข้ามเครื่องได้

สินค้าแบบกล่องสำหรับภาคการศึกษา (Academic Edition : AE)


สำหรับการนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้งานในสถาบันการศึกษาเท่านั้น
องค์กรที่สามารถซื้อราคาสำหรับภาคการศึกษา อาทิ
• โรงเรียน หลักสูตรปกติ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
• วิทยาลัย มหาวิทยาลัย (ภาครัฐและเอกชน)
• นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
• ห้องสมุดของสถาบัน
• โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ที่จัดตั้งตามมาตรา 15(2) พรบ. โรงเรียนเอกชน
   (ใบอนุญาตระบุหลักสูตรคอมพิวเตอร์เท่านั้น)

หลักฐานในการสั่งซื้อ สินค้าแบบกล่องสำหรับภาคการศึกษา
• แสดงเอกสารจดทะเบียนสถาบัน / บัตรประจำตัวนักเรียน อาจารย์
• ไม่สามารถนำมาใช้ในองค์กรประเภทอื่น ๆ


    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
คำอธิบายเรื่อง Client Access License
คำแนะนำในการตรวจรับ Windows XP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Microsoft Licensing Guide 2006
ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกสำหรับผู้บริโภค
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ