ประเภทของ Open License:       Open Business      l       Open Volume      l       Open Value 

Microsoft Open license

Open License เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการใช้ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไปในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยโปรแกรม Open License นี้จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ และความคุ้มค่า สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์ทั่วไป

รวมถึงความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ในองค์กร โดยสามารถตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์ได้ทางเว็ปไซต์ เป็นการลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการเก็บเอกสาร และชุดผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมโดยไม่จำกัดจำนวน ตลอดช่วงเวลา 2 ปี

นอกจากนี้ Open License ยังมีราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษา องค์กรการกุศล และหน่วยงานภาครัฐ

ตารางเปรียบเทียบ Microsoft Valume Licensing ในกลุ่ม Open

ประเภทของ Open License

Open License แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ Open Business, Open Volume และ Open Value ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร ดังนี้

Open Business

เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์อย่างน้อย 5 ไลเซ็นส์ หรือสิทธิการใช้เซิร์ฟเวอร์ (ต่อโปรเซสเซอร์) 1 ไลเซ็นส์ โดยจะได้รับราคาที่ถูกกว่าราคาจำหน่ายปลีก, จัดการสิทธิได้ง่าย และสามารถซื้อสิทธิเพิ่มเติมได้ภายใต้สัญญาเดิมเมื่อต้องการตลอดระยะ 2 ปีของอายุสัญญา จึงรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ดี

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


Open Volume

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสิทธิการใช้ปริมาณมากๆ เนื่องจากจะสามารถประหยัดเงินได้มากขึ้นกว่าโปรแกรม Open Business โดยไมโครซอฟท์ได้กำหนดผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่ม (แอพพลิเคชั่น, ซอฟต์แวร์ระบบ และเซิร์ฟเวอร์) พร้อมกับกำหนดคะแนนให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรม Open Volume ได้ เมื่อรวมคะแนนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันได้มากกว่า 500 คะแนนในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยไมโครซอฟท์จะใช้คะแนนในการกำหนดระดับราคาที่ผู้ซื้อจะได้รับด้วย ทั้งนี้สัญญาจะมีอายุ 2 ปีเช่นเดียวกับโปรแกรม Open Business

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


Open Value

เป็นโปรแกรมจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่าที่สุด สำหรับองค์กรที่ต้องการซื้อสิทธิการใช้พร้อมด้วย Software Assurance อย่างน้อย 5 ไลเซ็นส์ มีรูปแบบการซื้อที่ยืดหยุ่นและสะดวก ไม่ยุ่งยาก ให้ทางเลือกในการแบ่งชำระหรือเช่าใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระยะเวลา 3 ปีของสัญญา พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์จาก Software Assurance (SA) ซึ่งทำให้การจัดการอัพเกรดได้ง่ายขึ้นและบริหารค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

สิทธิการใช้งานแบบ Open

 • มีราคาถูกกว่าราคาจำหน่ายปลีก
 • ระดับราคาที่กำหนดจะถูกใช้กับการสั่งซื้อเพิ่มตลอดอายุ 2 ปีของสัญญา
 • จัดซื้อได้ง่ายจากตัวแทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์ที่มีอยู่ทั่วไป
 • สั่งซื้อเริ่มต้นเพียง 5 ไลเซ็นส์ หรือสิทธิการใช้เซิร์ฟเวอร์ (ต่อโปรเซสเซอร์) 1 ไลเซ็นส์ (Open Business) หรือมีคะแนนรวม 500 คะแนนในแต่ละกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น, ซอฟต์แวร์ระบบ หรือเซิร์ฟเวอร์ (Open Volume)
 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิขั้นต่ำที่สั่งซื้อเพิ่มเติม
 • ทำการติดตั้งและอัพเกรดได้ง่ายขึ้นด้วย Volume Licensing Product Keys (VLK) โดยสามารถใช้ VLK สำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ใน PC หลายๆ เครื่องได้ด้วยรหัสผลิตภัณฑ์เดียว ลดเวลา และสามารถทำงานได้แบบรวมศูนย์
 • สามารถสั่งซื้อซีดีบรรจุซอฟต์แวร์ได้เมื่อต้องการ

 

สิทธิประโยขน์ของโปรแกรม Open License

 1. ส่วนลดตั้งแต่ 25-40% จากผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องจำหน่ายปลีก (Full Package Product: FPP)
 2. สามารถตรวจสอบ และบริหารซอฟต์แวร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อลิขสิทธิ์ได้จากเว็ปไซต์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต https://eOpen.microsoft.com เพียงอ้างอิงรหัสลูกค้า และหมายเลขลิขสิทธิ์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการเก็บรักษาชุดผลิตภัณฑ์
 3. สามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (Software Assurance: SA) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากแผนประกันการอัพเกรด เช่น e-Learning โดยพันธะของ SA จะหมดลงพร้อมกับอายุของสัญญา


เลือกโปรแกรม Open License ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

Open Value
Open Business
Open Volume
กลุ่มลูกค้า
ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์, จัดการสิทธิการใช้ได้ง่ายและ รับสิทธิประโยชน์จาก SA ต้องการความยืดหยุ่นในการซื้อสิทธิ การใช้ซอฟต์แวร์มากขึ้น ต้องการส่วนลดราคามากขึ้นตามปริมาณการสั่งซื้อ
จำนวนขั้นต่ำ
ในการสั่งซื้อ
เพียง 5 ไลเซ็นส์พร้อมด้วย Software Assurance เพียง 5 ไลเซ็นส์ หรือสิทธิการใช้เซิร์ฟเวอร์ (ต่อโปรเซสเซอร์) 1 ไลเซ็นส์ มีคะแนนรวม 500 คะแนนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (แอพพลิเคชั่น,ซอฟต์แวร์ระบบ หรือเซิร์ฟเวอร์)
รูปแบบไลเซ็นส์ที่
จำหน่าย
 • ไลเซ็นส์ และ SA
 • การต่ออายุ SA
 • ไลเซ็นส์
 • SA
 • การต่ออายุ SA
 • ไลเซ็นส์
 • SA
 • การต่ออายุ SA
 • ส่วนลดเพิ่มเติม
  มี สำหรับ Open Value แบบ Companywide ไม่มี ไม่มี
  ทางเลือกใน
  การชำระเงิน
  ชำระเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ หรือแบ่งชำระเป็นรายปีก็ได้ ชำระเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ ชำระเต็มจำนวนเมื่อสั่งซื้อ
  ช่วงอายุของสัญญา
  3 ปี 2 ปี 2 ปี
  สื่อบรรจุซอฟต์แวร์
  ได้รับสื่อบรรจุซอฟต์แวร์ฟรี และสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ สามารถสั่งซื้อสื่อบรรจุซอฟต์แวร์พร้อมกับการซื้อสิทธิ หรือสั่งซื้อภายหลังก็ได้ สามารถสั่งซื้อสื่อบรรจุซอฟต์แวร์พร้อมกับการซื้อสิทธิ หรือสั่งซื้อภายหลังก็ได้
  การตรวจสอบสิทธิและการสั่งซื้อ
  ผ่านเว็บไซต์ Microsoft Volume Licensing Services (MVLS) ผ่านเว็บไซต์ eOpen ผ่านเว็บไซต์ eOpen      ข้อมูลเพิ่มเติม

      เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
  เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
  คำอธิบายเรื่อง Client Access License
  คำแนะนำในการตรวจรับ Windows XP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
  คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
  Microsoft Licensing Guide 2006
  ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกสำหรับผู้บริโภค
  เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ OPEN
  เอกสารสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับ OPEN
  ตรวจสอบ License ขององค์กรคุณจาก eOpen