Select License เหมาะกับองค์กรประเภทใด      l      สิทธิประโยชน์ของ Slect License      l       การคิดราคาลิขสิทธิ์     l       โครงสร้างสัญญา

Select License

เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่ต้องการ ในราคาที่คุ้มค่าและรูปแบบการซื้อที่ยืดหยุ่น และสะดวก โดยลูกค้าที่สามารถประมาณการการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระยะเวลา 3 ปี โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม

Select License จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ที่ลูกค้าองค์กรมีการเซ็นสัญญากับไมโครซอฟท์เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์จาก ตัวแทนจำหน่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ของไมโครซอฟท์ (Large Account Resellers: LAR) ได้ตลอดช่วงอายุของสัญญา

 

องค์กรประเภทใดที่ควรใช้ Select License

 1. องค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
 2. องค์กรธุรกิจข้ามชาติที่มีบริษัทในเครือ สาขาจำนวนมาก ซึ่งแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการที่อิสระ โดยรับแนวนโยบายจากบริษัทแม่
 3. องค์กรธุรกิจขนาดกลางที่มีเครือข่ายการบริหารจัดการกระจายอยู่ทั่วไป

 

สิทธิประโยชน์สำหรับการจัดซื้อลิขสิทธิ์แบบ Select License

 1. เป็นการจัดซื้อที่ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าแบบ Open License
 2. ใน Select Agreement ลูกค้าสามารถรวมประมาณการการสั่งซื้อของสำนักงานสาขา หรือบริษัทในเครือ เพื่อได้รับระดับราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทในเครือตามที่ไมโครซอฟท์กำหนด
 3. ลูกค้าจะได้รับชุดซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง (Complimentary Product Fulfillment Kit Subscription) สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ลูกค้าจัดซื้อผ่าน Select License โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งชุดอัพเดทผลิตภัณฑ์ (หากมี) ตลอดช่วงอายุสัญญาของ Select license
  ซึ่งชุดซอฟต์แวร์นี้จะทำให้องค์กรของท่านสามารถใช้ชุดซอฟต์แวร์ในการทดลองใช้ การฝึกอบรมพนักงาน ได้อย่างสะดวก
 4. ไมโครซอฟท์ให้สิทธิในการทำสำเนาชุดซอฟท์แวร์ของโปรแกรม Select License สำหรับองค์กร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
 5. สะดวกและง่ายในการจัดซื้อ เพียงท่านอ้างอิงหมายเลขสัญญา และระดับราคาที่ได้รับ ท่านสามารถจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Reseller; LAR)

สามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (Software Assurance: SA) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากแผนประกันการอัพเกรด เช่น e-Learning การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

ทั้งนี้การเลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด จะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิในการอัพเกรดมาใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดตลอดช่วงระยะเวลาที่สัญญา Select license ครอบคลุมอยู่

ทางเลือกในการแบ่งชำระรายปี สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (License & Software Assurance: L&SA) ท่านสามารถเลือกการชำเงินรายปีได้ การแบ่งชำระรายปีนี้จะทำให้องค์กรของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายจากการชำระเงินเต็มจำนวน

 

สิทธิประโยชน์ (เพิ่มเติม)

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้างต้นแล้ว Select License ยังให้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การใช้งานผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์สำหรับองค์กรดังนี้

 1. สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่ำกว่า (Downgrade Rights)
  สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ ความเคยชินของผู้ใช้งาน โปรแกรม Select License อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ เช่น ลูกค้าที่ซื้อ Microsoft Office 2007 Standard Edition ผ่านทาง Select License สามารถเลือกใช้งาน Microsoft Office 2003 Standard Edition ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกใช้เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งต่อจำนวนลิขสิทธิ์ที่มี 1 ลิขสิทธิ์เท่านั้น
 2. สิทธิในการใช้งานข้ามภาษา (Cross Language Rights)
  ไมโครซอฟท์ได้อนุญาตให้องค์กรที่มี Select License สามารถเลือกใช้งานข้ามภาษาได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่มีระดับราคาต่ำกว่า หรือเท่ากัน
 3. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
  ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา และรายการลิขสิทธิ์ภายใต้ Select License จะถูกบันทึกไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทาง Microsoft Volume Licensing Service: MVLS จากเว็ปไซต์ www.licensing.microsoft.com ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ติดตามข้อมูลการจัดซื้อ และสถานะของสัญญา โดยการอ้างอิงถึงเลขที่สัญญาของท่าน รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงหลักฐานพิสูจน์การมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง


การคิดราคาสำหรับลิขสิทธิ์แบบ Select License

การคิดราคาตามการประมาณการใช้ซอฟต์แวร์ในระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าจะประมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ในแต่ละกลุ่มในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไมโครซอฟท์จะเสนอราคาเป็น 4 ระดับ โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระดับราคา ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม
A 1,500
B 12,000
C 30,000
D 75,000

ระดับราคา สิ้นปีที่ 1 สิ้นปีที่ 2 สิ้นปีที่ 3
A 500 คะแนน 1,000 คะแนน 1,500 คะแนน
B 4,000 คะแนน 8,000 คะแนน 12,000 คะแนน
C 10,000 คะแนน 20,000 คะแนน 30,000 คะแนน
D 25,000 คะแนน 50,000 คะแนน 75,000 คะแนน

 

หากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มของลูกค้าเกินกว่า 1/3 ใน 12 เดือนแรก หรือ 2/3 ใน 24 เดือนไมโครซอฟท์จะทำการปรับระดับราคาของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นเป็นระดับราคาถัดไปที่ดีกว่า (ถูกว่า)
เช่น จากระดับราคา A ไปเป็น B เช่นเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใดมีการสั่งซื้อน้อยกว่า
ก็จะมีการปรับระดับราคาขึ้น

 

โครงสร้างสัญญาของ Select License

Select License เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องเซ็นต์สัญญากับไมโครซอฟท์ โดยโครงสร้างของสัญญามี 3 ระดับ ดังนี้

 • Microsoft Business and Service Agreement (MBSA) เป็นสัญญาหลักระหว่างลูกค้าและไมโครซอฟท์ ที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกสัญญาที่เซ็นต์ภายใต้สัญญาหลักนี้ เงื่อนไขหลักนี้ เช่น การใช้และความเป็นเจ้าของ การเก็บรักษาความลับ การรับประกัน และอื่น ๆ โดยลูกค้าจำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาหลักนี้ก่อนเซ็นต์ Microsoft Select Agreement
 • Select agreement เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดของลูกค้า และข้อตกลงรวมทั้งข้อเสนอระดับราคาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับ ระยะเวลาของ Select Agreement คือ 3 ปี
 • Select Enrollment เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ เช่น บริษัทในเครือที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ภายใต้สัญญานี้ได้ ชื่อตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Reseller: LAR)

 

การรับผลิตภัณฑ์และดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์

หลังจากทำสัญญาแล้ว ลูกค้าจะได้รับดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์ชุด Product Fulfillment ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ทางธุรกิจมากมาย โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาษาที่ระบุในสัญญาเท่านั้น และเมื่อมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์จะจัดส่งชุด Update ให้กับผู้ที่ระบุไว้ในสัญญาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จากผู้แทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์

ลูกค้า Select License สามารถใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของไมโครซอฟท์ได้ทันทีที่ต้องการ โดยจะต้องสั่งซื้อสิทธิการใช้งาน ณ สิ้นเดือนของเดือนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น

 

จัดการสิทธิการใช้งานด้วยระบบออนไลน์ของ MVLS

Microsoft Volume Licensing Services (MVLS) มีระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบและบริหารสิทธิการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น Volume License Product Keys, สถานะของสัญญา และข้อมูลการสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://licensing.microsoft.com

 

การต่ออายุสัญญา

คุณสามารถต่ออายุสัญญา Select License ได้ทีละ 1 หรือ 3 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Customer Support Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6888

 

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
คำอธิบายเรื่อง Client Access License
คำแนะนำในการตรวจรับ Windows XP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Microsoft Licensing Guide 2006
ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์ราคาถูกสำหรับผู้บริโภค
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

   Select License Guide Book
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด