License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Select License เหมาะกับองค์กรประเภทใด      l      สิทธิประโยชน์ของ Slect License      l       การคิดราคาลิขสิทธิ์     l       โครงสร้างสัญญา
เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

Select License

เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ที่ต้องการ ในราคาที่คุ้มค่าและรูปแบบการซื้อที่ยืดหยุ่น และสะดวก โดยลูกค้าที่สามารถประมาณการการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระยะเวลา 3 ปี โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม

Select License จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมการจัดซื้อซอฟต์แวร์ ที่ลูกค้าองค์กรมีการเซ็นสัญญากับไมโครซอฟท์เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์จาก ตัวแทนจำหน่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ของไมโครซอฟท์ (Large Account Resellers: LAR) ได้ตลอดช่วงอายุของสัญญา

 

องค์กรประเภทใดที่ควรใช้ Select License

 1. องค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
 2. องค์กรธุรกิจข้ามชาติที่มีบริษัทในเครือ สาขาจำนวนมาก ซึ่งแต่ละบริษัทมีการบริหารจัดการที่อิสระ โดยรับแนวนโยบายจากบริษัทแม่
 3. องค์กรธุรกิจขนาดกลางที่มีเครือข่ายการบริหารจัดการกระจายอยู่ทั่วไป
 4. องค์กรภาคการศึกษาหรือองค์กรภาครัฐ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สิทธิประโยชน์สำหรับการจัดซื้อลิขสิทธิ์แบบ Select License

 1. เป็นการจัดซื้อที่ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าแบบ Open License
 2. ใน Select Agreement ลูกค้าสามารถรวมประมาณการการสั่งซื้อของสำนักงานสาขา หรือบริษัทในเครือ เพื่อได้รับระดับราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทในเครือตามที่ไมโครซอฟท์กำหนด
 3. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านโปรแกรม Digital by Choice ได้ทาง Volume Licensing Service Center (VLSC) หรือ สั่งซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง (Comprehensive Kits) หรือชุดอัพเดทผลิตภัณฑ์ (Subscription Kits) ผ่านตัวแทนจำหน่าย
 4. ไมโครซอฟท์ให้สิทธิในการทำสำเนาชุดซอฟท์แวร์ของโปรแกรม Select License สำหรับองค์กร ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
 5. สะดวกและง่ายในการจัดซื้อ เพียงท่านอ้างอิงหมายเลขสัญญา และระดับราคาที่ได้รับ ท่านสามารถจัดซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Reseller; LAR)

สามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (Software Assurance: SA) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากแผนประกันการอัพเกรด เช่น e-Learning การสนับสนุนทางเทคนิค ฯลฯ

ทั้งนี้การเลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด จะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิในการอัพเกรดมาใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดตลอดช่วงระยะเวลาที่สัญญา Select license ครอบคลุมอยู่

ทางเลือกในการแบ่งชำระรายปี สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อลิขสิทธิ์พร้อมแผนประกันการอัพเกรด (License & Software Assurance: L&SA) ท่านสามารถเลือกการชำเงินรายปีได้ การแบ่งชำระรายปีนี้จะทำให้องค์กรของท่านประหยัดค่าใช้จ่ายจากการชำระเงินเต็มจำนวน

 

สิทธิประโยชน์ (เพิ่มเติม)

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ข้างต้นแล้ว Select License ยังให้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การใช้งานผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์สำหรับองค์กรดังนี้

 1. สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่ำกว่า (Downgrade Rights)
  สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด อาจจะด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ข้อจำกัดทางด้านฮาร์ดแวร์ ความเคยชินของผู้ใช้งาน โปรแกรม Select License อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ เช่น ลูกค้าที่ซื้อ Microsoft Office 2010 Standard Edition ผ่านทาง Select License สามารถเลือกใช้งาน Microsoft Office 2007 Standard Edition ได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องเลือกใช้เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งต่อจำนวนลิขสิทธิ์ที่มี 1 ลิขสิทธิ์เท่านั้น
 2. สิทธิในการใช้งานข้ามภาษา (Cross Language Rights)
  ไมโครซอฟท์ได้อนุญาตให้องค์กรที่มี Select License สามารถเลือกใช้งานข้ามภาษาได้ โดยไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่มีระดับราคาต่ำกว่า หรือเท่ากัน
 3. การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
  ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา และรายการลิขสิทธิ์ภายใต้ Select License จะถูกบันทึกไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทาง Volume Licensing Service Center (VLSC) จากเว็ปไซต์ Volume Licensing Service Center (VLSC) ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ติดตามข้อมูลการจัดซื้อ และสถานะของสัญญา โดยการอ้างอิงถึงเลขที่สัญญาของท่าน รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงหลักฐานพิสูจน์การมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง


การคิดราคาสำหรับลิขสิทธิ์แบบ Select License

การคิดราคาตามการประมาณการใช้ซอฟต์แวร์ในระยะเวลา 3 ปี โดยลูกค้าจะประมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ในแต่ละกลุ่มในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไมโครซอฟท์จะเสนอราคาเป็น 4 ระดับ โดยการคิดคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ระดับราคา ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม
A 1,500
B 12,000
C 30,000
D 75,000

ระดับราคา สิ้นปีที่ 1 สิ้นปีที่ 2 สิ้นปีที่ 3
A 500 คะแนน 1,000 คะแนน 1,500 คะแนน
B 4,000 คะแนน 8,000 คะแนน 12,000 คะแนน
C 10,000 คะแนน 20,000 คะแนน 30,000 คะแนน
D 25,000 คะแนน 50,000 คะแนน 75,000 คะแนน

 

หากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มของลูกค้าเกินกว่า 1/3 ใน 12 เดือนแรก หรือ 2/3 ใน 24 เดือนไมโครซอฟท์จะทำการปรับระดับราคาของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นเป็นระดับราคาถัดไปที่ดีกว่า (ถูกว่า)
เช่น จากระดับราคา A ไปเป็น B เช่นเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใดมีการสั่งซื้อน้อยกว่า
ก็จะมีการปรับระดับราคาขึ้น

 

โครงสร้างสัญญาของ Select License

Select License เป็นโปรแกรมการจัดซื้อลิขสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องเซ็นต์สัญญากับไมโครซอฟท์ โดยโครงสร้างของสัญญามี 3 ระดับ ดังนี้

 • Microsoft Business and Service Agreement (MBSA) เป็นสัญญาหลักระหว่างลูกค้าและไมโครซอฟท์ ที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางสำหรับทุกสัญญาที่เซ็นต์ภายใต้สัญญาหลักนี้ เงื่อนไขหลักนี้ เช่น การใช้และความเป็นเจ้าของ การเก็บรักษาความลับ การรับประกัน และอื่น ๆ โดยลูกค้าจำเป็นต้องเซ็นต์สัญญาหลักนี้ก่อนเซ็นต์ Microsoft Select Agreement
 • Select agreement เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดของลูกค้า และข้อตกลงรวมทั้งข้อเสนอระดับราคาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับ ระยะเวลาของ Select Agreement คือ 3 ปี
 • Select Enrollment เป็นสัญญาที่ระบุรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ เช่น บริษัทในเครือที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ภายใต้สัญญานี้ได้ ชื่อตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (Large Account Reseller: LAR)

 

การรับผลิตภัณฑ์และดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์

หลังจากทำสัญญาแล้ว ลูกค้าจะได้รับดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์ชุด Product Fulfillment ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ทางธุรกิจมากมาย โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาษาที่ระบุในสัญญาเท่านั้น และเมื่อมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์จะจัดส่งชุด Update ให้กับผู้ที่ระบุไว้ในสัญญาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการดิสก์บรรจุซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จากผู้แทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์

ลูกค้า Select License สามารถใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของไมโครซอฟท์ได้ทันทีที่ต้องการ โดยจะต้องสั่งซื้อสิทธิการใช้งาน ณ สิ้นเดือนของเดือนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น

 

จัดการสิทธิการใช้งานด้วยระบบออนไลน์ของ VLSC

Volume Licensing Service Center (VLSC) มีระบบออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบและบริหารสิทธิการใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น Volume License Product Keys, สถานะของสัญญา และข้อมูลการสั่งซื้อ ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Volume Licensing Service Center (VLSC)

 

การต่ออายุสัญญา

คุณสามารถต่ออายุสัญญา Select License ได้ทีละ 1 หรือ 3 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Customer Support Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6888


เวอร์ชั่นสำหรับสั่งพิมพ์

 

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์
เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทั่วไป
อ่านเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการสั่งซื้อ Fulfillment Media
Microsoft Enrollment for Application Platform (EAP)
Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ECI)
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Office 2010
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Windows 7
Microsoft Licensing Book
แนะนำโปรแกรม Select Plus
โบว์ชัวร์แนะนำ Software Assurance
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Windows Licensing Guidebook
Office Tips and Tricks for SMEs
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

   Select License Guide Book
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Microsoft