License ประเภทต่างๆ
Microsoft Volume License
เครื่องมือและดาวน์โหลดเอกสาร
ติดต่อ สั่งซื้อ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDF เพื่อการ Print

Microsoft® Select Plus
โปรแกรมจำหน่ายสิทธิการใช้งานที่ยืดหยุ่นและเพิ่มประโยชน์ให้การลงทุนด้านซอฟต์แวร์

Microsoft Select Plus คือ โปรแกรมจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่เกิดจากการวิจัยผู้ซื้อ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการสั่งซื้อซอฟต์แวร์และบริการได้ในทุกระดับหน่วยธุรกิจ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์รวมในฐานะเป็นองค์กรเดียว เพื่อให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมกับลดความซับซ้อนในการจัดซื้อและจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ลง

Select Plus กำหนดให้ทำสัญญาเพียงฉบับเดียวครอบคลุมการใช้งานทั้งองค์กร และเป็นสัญญาที่ไม่หมดอายุ จึงไม่ต้องทำสัญญาใหม่หรือต่อสัญญาทุก 3 ปี สำหรับหน่วยงานย่อยหรือสำนักงานสาขาที่ต้องการสั่งซื้อด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียนหน่วยงานเพิ่มเติมได้ โดยยอดการสั่งซื้อจะถูกรวมเข้าด้วยกันทั้งองค์กร ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับระดับราคาส่วนลดมากขึ้น อีกทั้งยังสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อมีความต้องการใช้งานโดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ความยืดหยุ่นกับแต่ละหน่วยงาน แต่รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นตามปริมาณการสั่งซื้อของทั้งองค์กร จึงตอบสนองความต้องการและการเติบโตขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Select Plus
นอกเหนือจากส่วนลดด้านราคาที่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายปกติแล้ว คุณยังได้รับประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

 • ง่ายต่อกระบวนการจัดซื้อและให้ความยืดหยุ่น
  Select Plus ใช้สัญญาฉบับเดียวแต่มีผลครอบคลุมทั้งองค์กร ขจัดความซับซ้อนที่ต้องมีสัญญาหลายฉบับ รองรับการสั่งซื้อทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานย่อยตามความต้องการของลูกค้า เป็นสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ ให้ระดับราคาที่แน่นอนและประมาณการได้ จึงง่ายต่อการกำหนดงบประมาณ

 • ได้รับส่วนลดสูงสุดตลอดเวลา ตามปริมาณการซื้อขององค์กร
  การสั่งซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบริการจะได้รับส่วนลดมากขึ้นโดยอัตโนมัติตามปริมาณการสั่งซื้อรวมขององค์กร ไม่ว่าจะสั่งซื้อโดยสำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยก็ตาม จึงไม่จำเป็นต้องรอครบรอบปีเพื่อให้มีการตรวจสอบปริมาณการซื้อและปรับส่วนลดมากขึ้น แต่คุณสามารถได้ส่วนลดทันทีที่มีการซื้อครบตามจำนวนที่กำหนด

 • สิทธิประโยชน์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
  Select Plus ให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบและฝึกอบรมในองค์กร โดยอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์จำนวน 20 ชุดต่อ 1 รายการสำหรับใช้ฝึกอบรมโดยเฉพาะ และ 10 ชุดต่อ 1 รายการภายในเวลา 60 วันสำหรับใช้ในการทดสอบ นอกจากนี้ ยังให้อนุญาตให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์กับเครื่องเดสก์ท็อปสามารถนำซอฟต์แวร์ไปติดตั้งใช้งานกับเครื่องโน้ตบุ๊คได้ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น

 • ให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น
  Select Plus ทำให้คุณตรวจสอบและจัดการสัญญาน้อยลงมาก เนื่องจากหน่วยงานย่อยหรือบริษัทสาขาย่อยจะมีหมายเลขประจำตัวของตนเอง แต่คุณสามารถทราบข้อมูลสิทธิการใช้งานและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้จากรายงานที่ให้ข้อมูลรวมทั้งหมด หรือจำแนกย่อยสำหรับแต่ละหน่วยธุรกิจก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้จัดการสินทรัพย์ด้านซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเอง

 • รับสิทธิประโยชน์จาก Software Assurance เต็มเวลา 3 ปี
  Software Assurance คือโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เสริมให้กับสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ที่ซื้อ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ เช่น ได้รับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอ, การฝึกอบรม, การสนับสนุน และบริการช่วยเหลือในการนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน ช่วยให้จัดทำงบประมาณง่ายขึ้น, เพิ่มประสิทธิผลของผู้ใช้ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น สำหรับการซื้อ Software Assurance เพิ่มในสัญญา Select Plus คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา 36 เดือนเต็ม โดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญา และไม่ต้องคำนึงถึงเวลาที่ซื้อเพื่อแบ่งสัดส่วนการรับสิทธิประโยชน์จาก Software Assurance

 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ผ่านโปรแกรม Digital by Choice ได้ทาง Volume Licensing Service Center (VLSC) หรือ สั่งซื้อชุดซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง (Comprehensive Kits) หรือชุดอัพเดทผลิตภัณฑ์ (Subscription Kits) ผ่านตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Select Plus

อ่านคู่มือแนะนำโปรแกรม Select Plus อย่างละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Customer Support Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2263-6888


ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDF เพื่อการ Print

 

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    เอกสารและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์
เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทั่วไป
อ่านเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการสั่งซื้อ Fulfillment Media
Microsoft Enrollment for Application Platform (EAP)
Microsoft Enrollment for Core Infrastructure (ECI)
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Office 2010
Microsoft ตารางเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ Windows 7
Microsoft Licensing Book
แนะนำโปรแกรม Select Plus
โบว์ชัวร์แนะนำ Software Assurance
คู่มือการจัดซื้อและตรวจรับซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติองค์กรที่สามารถซื้อสิทธิ์การใช้ประเภท Academic, Charity หรือ Government
Windows Licensing Guidebook
Office Tips and Tricks for SMEs
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

   คู่มือแนะนำ Select Plus
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Microsoft