ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

    ขอต้อนรับสู่ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลของ Microsoft Terminology!

    ค้นหาคำศัพท์ที่ถูกแปลออกไปกว่า 70 ภาษาทั่วโลก รวมทั้ง Style Guide ที่ใช้เพื่อการ localize ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อการอ้างอิงเป็นภาษาไทยได้

ค้นหาคำจาก
Microsoft Glossary

ค้นหาคำแปลภาษาไทยจากดาต้าเบสคำทั้งหมดที่ถูกแปลออกไปถึง 70 ภาษาทั่วโลก

ดาวน์โหลด Thai Style Guide

เรียนรู้วิธีการแปลเอกสารและบทความ ตลอดจนการแปลซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

เครื่องมือช่วยเหลือ

Windows Live Translator
machine translation ที่สามารถแปลเว็บเพจได้มากถึง 11 ภาษา


ESL Assistant
เครื่องมือช่วยเหลือสำหรับผู้ที่กำลังต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ESL Assistant จะช่วยตรวจสอบ writing errors และวิธีการเขียนเนื้อหาบนเว็บ


Messenger Translation Robot
แปลข้อความ IM เป็นภาษาต่างๆ ด้วยโปรแกรม Robot


Language Interface Packs
ดาวน์โหลด Language Interface Packs สำหรับ Windows และ Office สำหรับภาษาต่างๆ กว่า 70 ภาษา


Microsoft Transliteration Utility
เครื่องมือช่วยเหลือในการทับศัพท์และถ่ายเสียง