ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการทำงาน การสันทนาการและการติดต่อสื่อสารของเราอย่างสิ้นเชิง ณ วันนี้ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและผู้คนจากทั่วโลกได้ในพริบตา เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเปิดประตูสู่นวัตกรรมในทุกแขนงของความพยายามของมนุษย์ นำเสนอโอกาสใหม่ๆ รวมถึงความสะดวกสบายและคุณค่ากับชีวิตของเรา

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ดำเนินรอยตามภารกิจระดับโลกของไมโครซอฟท์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ “เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและธุรกิจในประเทศไทยให้ถึงขีดสุดด้วยซอฟท์แวร์ที่ยิ่งใหญ่” ภารกิจดังกล่าวบรรลุผลแล้วในวันนี้ ด้วยการดำเนินรอยตามแนวคิดหลักสี่ประการ ได้แก่ การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด การสร้างระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจและนวัตกรรมบูรณาการ

แนวคิดหลักทั้งสี่ประการของเราคือหลักสำคัญในการบรรลุภารกิจ โดยมีที่มาจากค่านิยมพื้นฐานสี่ประการของบริษัท
 1. การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดทางด้านไอซีที โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความก้าวหน้าในอนาคตให้กับประเทศ
 2. การสร้างระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่งและสร้างงานทั่วทั้งประเทศ
 3. นวัตกรรมบูรณาการ
  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) คือ ผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมบูรณาการผ่านเว็บเซอร์วิสด้วยแพล็ตฟอร์ม .Net ถือเป็นการสร้างนิยามใหม่ในการใช้ชีวิต การทำงานและการติดต่อสื่อสาร
 4. การส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ
  ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ช่วยผลักดันให้องค์กรธุรกิจไทยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจด้วยการสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของซอฟต์แวร์และคุณค่าที่เพิ่มพูนตั้งแต่รากฐานขึ้นไป
1. การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ทำงานร่วมกับสังคมในทุกระดับเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับ คนไทย ตัวอย่างเช่น
 • ฝึกอบรมทักษะด้านไอซีทีให้กับนักเรียนหลายแสนคน
 • ฝึกอบรมครูกว่า 20,000 ราย รวมทั้งอบรมครูวิทยากร (Master Teachers) อีกหลายร้อยคน
 • ช่วยให้ครูหลายร้อยคนสามารถบูรณาการไอซีทีเข้ากับการเรียนการสอน
 • ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแปลงเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ ดิจิตอล
 • ส่งเสริมซอฟต์แวร์ราคาพิเศษสำหรับวงการการศึกษา
2. สร้างระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น และด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ หนทางข้างหน้ากำลังเริ่มขึ้นแล้ว ตัวอย่างเช่น
 • เป้าหมายในการฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยให้ได้ 69,000 คน
 • เป้าหมายในการสร้างนักพัฒนาที่ได้รับการรับรองในฐานะมืออาชีพ 2,600 ราย
 • ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ทำงานร่วมกับพันธมิตรกว่า 2,000 รายทุกวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นวัตกรรมบูรณาการ
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ตระหนักดีว่าเว็บเซอร์วิสคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านเทคโนโลยีที่จะกำหนดแนวทางการใช้ชีวิตและการติดต่อสื่อสารของเรา เว็บเซอร์วิสคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยี โดยช่วยให้ข้อมูล ระบบ และอุปกรณ์สามารถเชื่อมโยงถึงกันหมดภายใต้มาตรฐานแบบเปิด XML นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด รวมถึงการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมาโดยไม่จำกัดว่าอยู่ในอุปกรณ์ใดหรือภาษาโปรแกรม แบบใด ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำลังดำเนินโครงการมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและส่งออกเว็บเซอร์วิส นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทยยังได้ประจักษ์ถึงพลังของนวัตกรรมบูรณาการอีกด้วย
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้รับประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมบูรณาการของไมโครซอฟท์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้คน และระบบเข้าด้วยกันในแบบเรียล-ไทม์
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จะช่วยสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้เกิดความมั่งคั่งและสร้างงานทั่วทั้งประเทศ
 • ไมโครซอฟท์ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบูรณาการคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการลงทุนดังกล่าวมีผลโดยตรงกับอนาคตของเศรษฐกิจไทย
 • นักพัฒนากว่าร้อยละ 65 ในประเทศไทยที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส ใช้เทคโนโลยี .Net ของไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหลักที่อยู่เบื้องหลังเว็บเซอร์วิส
4.ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิผลและสร้างผลกำไรแก่องค์กรมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ในแต่ละปีได้กว่า 40 ล้านบาทโดยบูรณาการเว็บเซอร์วิสเข้ากับระบบของบริษัทฯ
 • ปัจจุบัน บริษัท เอไอเอส ใช้โซลูชั่น สมาร์ท โมบายล์ และโซลูชั่นด้านการชำระค่าบริการแก่ลูกค้ากว่า 14 ล้านราย
 • รัฐบาลไทยกำลังทำงานร่วมกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนา “Thai Gateway” ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบ e-government ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำลังจะเปิดสำนักงาน “Development Partner“ ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงเปิดดำเนินการแล้วที่จังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม