ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
MS Press
MS Press

     IT Book House ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) สรรหาหนังสือดีในเครือ MS Press มาให้ท่านได้เลือกอ่าน เพื่อสร้างความพร้อมในเครื่องมือ โปรแกรมต่างๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของไมโครซอฟท์ ท่านจะได้พบกับหนังสือใหม่ๆล่าสุด ตามหมวดหมู่โปรแกรม อาทิ Microsoft Windows Vista, Microsoft Office, Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Visual Studio  ท่านที่สนใจสามารถคลิ๊กที่ชื่อหนังสือ เพื่อสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ทันที หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท Advanced Media Supplies เบอร์โทรศัพท์ Tel:0-2874-3688

เข้าชมเว็บไซต์ IT Book House


Recommended Books  
Book Title Author
Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Step by Step Mike Snyder
The Microsoft Certified Application Specialist Study Guide Joan Preppernau
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-632):Managing Projects with Microsoft Office Project 2007:Managing Projects with Microsoft Office Project Deanna Reynolds
Microsoft Office Live:Take Your Business Online Katherine Murray
Microsoft Office SharePoint Server 2007 Best Practices Ben Curry, Bill English, the Microsoft SharePoint Teams
Working with Microsoft Dynamics(TM) CRM 4.0 Mike Snyder, Jim Steger
The Microsoft Certified Application Specialist Study Guide Joan Preppernau
Microsoft Office SharePoint Designer2007Step by Step Penelope Coventry
Microsoft Office Groove 2007 Step by Step Rick Jewell, John Pierce, Barry Preppernau
Microsoft Office Communications Server2007Resource Kit Jeremy Buch Jeremy Buch, Rui Maximo, Jochen Kunert, Microsoft OCS Team
6 Microsoft Office Business Applications for Office SharePoint Server2007 Barker, Bichsel, Buenz, Fox, Holliday, Nene; Ravindran
Programming Microsoft Office Business Applications Steve Fox
2007 Microsoft Office System Step by Step (Second Edition) Curtis Frye, Steve Lambert, JoanPreppernau, et al Joyce Cox
Inside the Index and Search Engines:Microsoft Office SharePoint Server 2007(PRO-Developer) Lars Fastrup
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-632):Managing Projects with Microsoftฎ Office Project 2007:Managing Projects with Microsoft Office Project Deanna Reynolds
Microsoft Office SharePoint Server 2007 Best Practices Katherine Murray
Microsoft Office Live:Take Your Business Online Ben Curry, Bill English, the Microsoft SharePoint Teams
Microsoft Office SharePoint Designer2007Step by Step Penelope Coventry
6 Microsoft Office Business Applications for Office SharePoint Server2007 Barker, Bichsel, Buenz, Fox, Holliday, Nene; Ravindran
Microsoft Office Groove 2007 Step by Step Rick Jewell
Microsoft Office Communications Server2007Resource Kit Jeremy Buch Jeremy Buch
Microsoft Office Accounting Professional 2007 Step by Step Curtis Frye, William E.Pearson III
Book Title Author
MCITP Self-Paced Training Kit(Exams70-640,70-642,70-646) Dan Holme, Nelson Ruest, Orin Thomas, Ian McLean, J.C. Mackin, Tony Northrup, Danielle Ruest
MCITP Self-Paced Training Kit(Exam 70-646):Windows Server Administration Ian McLean
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-642):Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure(PRO-Certification) Mitch Tulloch
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-640):Configuring Windows Server 2008 Active Directory Dan Holme
MCITP Self-Paced Training Kit(Exam 70-647):Windows Server Enterprise Administration Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso, David R. Miller, with GrandMasters
Windows Command-Line Administrator's Pocket Consultant,2nd Edition William R. Stanek
MCITP Self-Paced Training Kit(Exams 70-640,70-642,70-643,70-647):Windows Server 2008 Enterprise Administrator Core Requirements Dan Holme, Danielle Ruest, Nelson Ruest, Tony Northrup, J.C. Mackin, Anil Desai, Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, P. Mancuso, and D.R. Miller
Windows Embedded CE 6.0 Fundamentals Stanislav Pavlov
Understanding IPv6 Joseph Davies
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Administrator's Companion Steven D. Kaczmare with System Center Configuration Manager Team
Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit Brett Hill
Simple Architectures for Complex Enterprises Roger Sessions
MCITP Self-Paced Training Kit(Exams70-640,70-642,70-646) Dan Holme, Nelson Ruest, Orin Thomas, Ian McLean, J.C. Mackin, Tony Northrup, Danielle Ruest
Windows Command-Line Administrator's Pocket Consultant,2nd Edition William R. Stanek
Windows Server2008Networking and Network Access Protection(NAP) Joseph Davies, Tony Northrup
Windows Server2008TCP/IP Windows Server2008TCP/IP Protocols and Services Joseph Davies
Windows Server 2008 Inside Out William R. Stanek
Windows Server® 2008 Active Directory® Resource Kit Stan Reimer, Conan Kezema, Mike Mulcare, Byron Wright with the Microsoft Active Directory Team
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-643): Configuring Windows Server 2008 Application Platform J.C.Mackin, Anil Desai
Windows Server® 2008 Resource Kit Microsoft MVPs with the Microsoft Windows Server Team
Windows Server® 2008 PKI and Certificate Security Brian Komar
Windows Server® 2008 Administrator's Companion Charlie Russel, Sharon Crawford
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-642):Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure(PRO-Certification) Mitch Tulloch
MCITP Self-Paced Training Kit(Exam 70-646):Windows Server Administration Ian McLean
MCTS Self-Paced Training Kit(Exam 70-640):Configuring Windows Server 2008 Active Directory Dan Holme
MCITP Self-Paced Training Kit(Exam 70-647):Windows Server Enterprise Administration Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso, David R. Miller, with GrandMasters
MCITP Self-Paced Training Kit(Exams 70-640,70-642,70-643,70-647):Windows Server 2008 Enterprise Administrator Core Requirements Dan Holme, Danielle Ruest, Nelson Ruest, Tony Northrup, J.C. Mackin, Anil Desai, Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, P. Mancuso, and D.R. Miller
Windows Server2008TCP/IP Windows Server2008TCP/IP Protocols and Services Joseph Davies
Windows Server2008Networking and Network Access Protection(NAP) Joseph Davies, Tony Northrup
Windows Server 2008 Administrator's Pocket Consultant William R. Stanek
Introducing Windows Server 2008 Mitch Tulloch
Microsoft® Windows Server™ 2003 Resource Kit Microsoft MVPs
Book Title Author
Simple Architectures for Complex Enterprises Roger Sessions
Hollywood Secrets of Project Management Success James Persse
Agile Portfolio Management Jochen Krebs
Getting Results from Software Development Teams Lawrence J. Peters
Programming Microsoft® Visual C#® 2008: The Language Donis Marshall
Introducing Microsoft Silverlight™ 2.0,Second Edition Laurence Moroney
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-502): Microsoft® .NET Framework 3.5—Windows® Presentation Foundation Matthew A. Stoecker
Microsoft® Expression® Web 2 Step by Step Chris Leeds
Windows PowerShell(TM)Scripting Guide Ed Wilson
Programming Microsoft® ASP.NET 3.5 Dino Esposito
Microsoft XNA Game Studio 2.0: Learn Programming Now! Rob Miles
JavaScript Step by Step Steve Suehring
Microsoft ASP.NET 3.5 Step by Step George Shepherd
Programming Microsoft Robotics Studio(PRO-Developer) Sara Morgan
Getting Results from Software Development Teams Lawrence J. Peters
Introducing MicrosoftฎSilverlight™ 2.0,Second Edition Laurence Moroney
Hollywood Secrets of Project Management Success James Persse
Microsoft® Visual Basic® 2008 Step by Step Michael Halvorson
Programming Windows Services with Microsoft Visual Basic 2008 Michael Gernaey
Microsoft® Visual Basic® 2008 Express Edition: Build a Program Now! Patrice Pelland
Microsoft® Visual C#® 2008 Express Edition: Build a Program Now! Patrice Pelland
Programming Microsoft® Visual C#® 2008: The Language Donis Marshall
Managing Projects with Microsoft Visual Studio Team System Joel Semeniuk
Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition: Build a Web Site Now! Jim Buyens
Working with Microsoft Visual Studio 2005 Team System Richard Hundhausen
Microsoft® Expression® Web 2 Step by Step Chris Leeds


MS Press