ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Microsoft Partner Program นี่คือโปรแกรมเดียวที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

สิทธิประโยชน์พิเศษสุด ! อาทิเช่น สิทธิการใช้ software ที่หลากหลาย ความช่วยเหลือทางเทคนิค(ก่อนและหลัง) เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนทางการตลาดและการขาย แหล่งความรู้/ข้อมูล สิทธิการประชาสัมพันธ์ Branding ของท่านไปยังลูกค้าและเครือข่ายคู่ค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับ Partner ประเภท Registered Member ไมโครซอฟท์มีความยินดีที่จะนำเสนอ Microsoft Action Packs ซึ่งเป็นการรวม software ยอดนิยมของ Microsoft กว่า 40 รายการ และมอบสิทธิการใช้ได้สูงสุดถึง 10 ไลเซ็นซ์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท แต่ Microsoft Action Pack จำหน่ายในราคาเพียง 15,705 บาท (สมัครสมาชิกรายปี)

ต้องการอ่าน ข้อมูลโดยสังเขปและสิทธิประโยชน์ของ
Microsoft Partner Program คลิกที่นี่

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการของไมโครซอฟท์ 001-800-441-0218 (หมายเลขโทรฟรี)

เลือก 3 :
Microsoft Partner Program
หรือ อีเมล์ seapart@microsoft.com

เลือก 6 :
Microsoft Action Packs
หรือ อีเมล์ askmap@microsoft.com