คู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย

 
Main Page >Product License Reseller Print Bookmark     Print Print This Page


Product License Reseller
บริษัทคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ประเภทต่างๆ กรุณาเลือกประเภทของลิขสิทธิ์ที่ท่านต้องการทราบข้อมูลด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาความแตกต่างของลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ

Full Package Product (FPP) และ OEM License
เหมาะสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในปริมาณน้อย เช่น การใช้งานส่วนบุคคล นิสิตนักศึกษา องค์กรที่มี PC น้อยกว่า 5 เครื่อง
Open License
สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการใช้ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไป
Select License & Enterprise Agreement
สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 250 เครื่องขึ้นไป
บริษัทผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของแท้ไมโครซอฟท์
รายชื่อบริษัทผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของแท้ไมโครซอฟท์ ไปพร้อมกับการจำหน่ายคอมพิวเตอร์หากท่านมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์
และต้องการให้ไมโครซอฟท์เป็นสื่อกลางในการติดต่อตัวแทนจำหน่าย
กรุณาติดต่อ Customer Center โทร 02-263-6888 หรือ คลิกที่นี่