การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
การบริหารจัดการซอฟต์แวร์
แหล่งข้อมูล

ค้นหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์

ข้อควรระวังในการซื้อซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภค...

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องแก่คู่ค้า ลูกค้า และผู้ใช้ทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ของแท้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
อย่างไรก็ดี เราพบว่าปัจจุบัน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่ผิดกฎหมาย และเป็นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการใช้วิธีและเครื่องมือการทางการตลาดสมัยใหม่ คือ การโฆษณาและจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต โดยมีซอฟต์แวร์ที่ประกาศจำหน่ายบนเว็ปไซต์เหล่านี้ เป็นซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ สินค้าปลอมแปลง เป็นแผ่นซีดีคุณภาพต่ำ และมีราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติมาก ซึ่งเว็ปไซต์เหล่านี้ได้ให้เหตุผล ในการสามารถจำหน่ายซอฟต์แวร์ในราคาที่ถูกมากไว้ดังนี้

“ซอฟต์แวร์ที่เราจำหน่ายเป็นประเภทโออีเอ็ม (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งท่านจะได้รับเพียงแผ่นซีดีสำหรับการติดจั้งเท่านั้น (ซอฟต์แวร์นี้ไม่ใช่ประเภทกล่องจำหน่ายปลีก และไม่มีคู่มือ) เรารับประกันว่าซอฟต์แวร์ทุกชนิดสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ประเภทกล่อง และไม่ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสาธิต หรือภาคการศึกษา เมื่อท่านสั่งซื้อ ท่านจะได้รับซีดีสำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์ เรารับประกันการคืนเงิน ทำไมท่านต้องจ่ายเงินจำนวนมากมายในเมื่อท่านสามารถได้สินค้าแบบเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพียงเพื่อกล่องที่สวยงามและคู่มือ”

ไมโครซอฟท์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริงและไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์

ชุดผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ของแท้ประเภทโออีเอ็ม ประกอบด้วย 1) ใบรับรองสินค้าของแท้ (COA – Certificate of Authenticity) ซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างเครื่อง 2) หนังสือคู่มือ 3) แผ่นซีดีรอมลายน้ำสามมิติสำหรับการติดตั้ง พร้อมใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) โดยทั้งสามชิ้นนี้จะอยู่ในชุดบรรจุภัณฑ์ที่หุ้มด้วยพลาสติกสูญญากาศ ทั้งนี้ไมโครซอฟท์ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าใดแยกจำหน่ายเฉพาะ COA แผ่นซีดี หรือหนังสือคู่มือ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใบรับรองสินค้าของแท้ หรือ COA ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ หากแต่จะเป็นเพียงใบรับรองว่าเป็นสินค้าของแท้เท่านั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิการใช้งานที่ถูกต้องหากซอฟต์แวร์นั้นไม่ใช่ของแท้ COA เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะแสดงว่าผู้ใช้งานได้รับสินค้าของแท้และได้รับสิทธิการใช้งานที่ถูกต้อง COA และแผ่นซีดีลายน้ำสามมิติ จะมีลักษณะดังรูป

  ตัวอย่างใบรับรองสินค้าของแท้ COA
 


 ตัวอย่างแผ่นซีดีรอมลายน้ำสามมิติสำหรับการติดตั้ง
 

หากท่านไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นของแท้ หรือได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบลักษณะของ COA ที่ถูกต้องได้ที่ www.howtotell.com หรือ www.microsoft.com/thailand

สิ่งที่คุณได้รับคุ้มค่าต่อเงินที่คุณเสียไปหรือไม่
ซอฟต์แวร์ของปลอมคุณภาพต่ำ จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่สมบูรณ์ และอาจก่อความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โอกาที่ข้อมูลสำคัญของคุณจะถูกทำลาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่มี การสนับสนุนทางเทคนิค และไม่มีการรับรองคุณภาพ และการรับประกัน รวมทั้งไม่สามารถอัพเกรด หรือดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมเกี่ยวกกับการรักษาความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุด การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นการเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งไมโครซอฟท์ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบ และฟ้องร้องดำเนินคดีกับการกระทำเหล่านี้
ผู้บริโภคควรจะหลีกเลี่ยง......

การซื้อซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่มีราคาถูกมากกว่าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของไมโครซอฟท์ หากซอฟต์แวร์มีราคาถูกมากจนไม่น่าเชื่อนั้น มีความเป็นไปได้ที่

  • เว็ปไซต์นั้นอาจจะติดต่อกับท่านโดยผ่านทางสแปมอีเมล์ หรือไซต์นั้นอาจจะเชื่อมต่อไปยังเว็ปไซต์ที่มีการประกาศขายซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
  • เว็ปไซต์นั้นจะไม่มีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในประเทศที่สามารถติดต่อได้
  • เว็ปไซต์ที่พบว่ามีการขายซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่ผิดกฎหมาย จะประกอบด้วยคำเหล่านี้ : oem-cd, cdoem, personaloem, cheapsoft, softbiz, softforyou, softwarebargain, wlycos, blazingcds,ฯลฯ หรือคำที่เกิดจากการผสมจากคำดังกล่าวนี้  

ไมโครซอฟท์ขอแนะนำให้ลูกค้า......

  • ซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัท ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ และมีที่อยู่ในประเทศที่ท่านสามารถติดต่อได้เท่านั้น
  • ระมัดระวัง และคิดให้รอบคอบก่อนที่จะให้เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถาม สามารถติดต่อสอบถามที่ ส่วนบริการลูกค้า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. +66 2 632 0860 หรือ อีเมล์ seahelp@microsoft.com  รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และรายชื่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ได้ที่ www.microsoft.com/thailand

ตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ชนิด OEM
1. IT Distribution โทรศัพท์ 02-203-0009
2. Ingram Micro (Thailand) โทรศัพท์ 02-638-1888
3. Synnex (Thailand) Co.,Ltd.โทรศัพท์ 02-553-88888

ตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ชนิดกล่อง และ Open License
1. Tech Pacific (Thailand) Co., Ltd. โทรศัพท์ 02-365-8899
2. The Value Systems Co.,Ltd. โทรศัพท์ 02-308-2900

 

New Page 2