ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ไมโครซอฟท์ย้ำภาพการเป็นผู้นำคลาวด์คอมพิวติ้งในงาน
IDC’s Asia Pacific Cloud for Business Conference 2011
นำเสนอแพล็ตฟอร์มที่จะช่วยปฏิวัติการดำเนินงานทางธุรกิจ
พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพและบริการไปสู่อีกระดับ

กรุงเทพฯ – 7 เมษายน 2554 – เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งได้สร้างมิติใหม่ให้กับองค์กรและบริษัทมากมาย ในฐานะเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ โดยในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ (real-time) ในการตอบสนองต่อพนักงานภายในองค์กรและลูกค้า ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถตอบโจทย์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่ต้องการ โดยไอดีซี (IDC) ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าปี 2554 การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งจะเพิ่มขึ้น สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่นอกเหนือไปจาก Software-as-a-Service (SaaS) และ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ล่าสุด ในงาน IDC’s Asia-Pacific Cloud for Business conference 2011 ไอดีซี ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงแนวทางที่องค์กรต่างๆ จะสามารถใช้เทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่ต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างสำคัญที่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งของไมโครซอฟท์ได้เข้ามาช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดียิ่งขึ้น คือ บริการ Microsoft Disaster Response Information Azure ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของหน่วยงาน Second Harvest ของญี่ปุ่นให้สามารถตอบสนองและสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการและบริหารการบริจาคอาหารและพื้นที่ในการแจกจ่ายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การนำคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ในการช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน

“คลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้นำมาซึ่งมิติใหม่ของการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ทั้งยังช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการทางด้านโครงสร้าง พื้นฐานของแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่สำคัญ เนื่องด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สามารถผนวกรวมเข้ากับระบบเกือบทุกระบบ ดังนั้น ทุกๆ การใช้งานขององค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์ จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้งานโซเชียลมีเดีย การสื่อสารผ่านเว็บ (web-based) หรือแม้แต่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานะที่เป็นการทำงานตรงกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆที่จะใช้ประโยชน์จาก บริการและเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าได้ โดยไอดีซีเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ของคลาวด์ คอมพิวติ้งจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้” นายอรรถพร สาธิตคณิตกุล ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัย ไอดีซี ประเทศไทย กล่าว

คลาวด์ คอมพิวติ้งนำเสนอกรอบการทำงานด้านไอทีซึ่งผู้จัดการทางธุรกิจสามารถจัดการ จัดหา และใช้ประโยชน์จากบริการ กระบวนการและระบบต่างๆ ได้ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าธุรกิจของเขาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ด้วยกรอบการทำงานเหล่านี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีไปสู่บริการที่มีความจำเป็น

ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจในปัจจุบันสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคลาวด์ คอมพิวติ้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือ การควบคุมต่างๆ ไมโครซอฟท์ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการมากว่า 20 ปี ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งกว่า 15 ปี ได้มุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองแก่ทุกองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศและในระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเมื่อองค์กรทางธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้ง พวกเขาจะสามารถขยายการใช้งานแบบเสมือน การวางระบบอัตโนมัติ และการทำให้เป็นมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวยังทำให้องค์กรต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของคลาวด์ คอมพิวติ้งมากขึ้นถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปในการนำเสนอบริการไอทีแก่ผู้บริโภค รวมทั้งการที่ผู้บริโภคนำเทคโนโลยีไปใช้งาน

นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า Country Director, CA Technologies (Thailand) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญขององค์กรในการแข่งขันอย่างประสบผลสำเร็จ คือความสามารถทางด้านการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการองค์ประกอบที่สนับสนุนทางด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริการต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาและนำเสนอสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การจัดการองค์ประกอบที่สนับสนุนทางด้านไอทีจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากมูลค่าเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งและกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ หมายเหตุ: หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ สามารถดูได้ ที่นี่ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัท



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com