ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อไมโครซอฟท์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก
กับโครงการ Earth Hour ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกมลภัทร แสวงกิจ (ซ้าย) ผู้จัดการธุรกิจออนไลน์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ (กลาง) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายตรีรัช ภูคชสารศีล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF ประเทศไทย พร้อมกับเหล่าดารานักแสดง ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 เพื่อช่วยลดโลกร้อน หรือ Earth Hour ซึ่งไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนทุกปี ตามความมุ่งมั่นและพันธกิจในฐานะผู้นำเทคโนโลยีที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การปิดไฟแค่เพียงเวลา 1 ชั่วโมงต่อปี ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมหาศาล โดยจากการสำรวจของการไฟฟ้า นครหลวงพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวทั่วประเทศมีความต้องการใช้ไฟลดลงเหลือ 2,697 เมกกะวัตต์ และสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ 1,474 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.65 ล้านบาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com