ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อไมโครซอฟท์ประกาศผล
ตัวแทนครูไทยผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานไอซีทีระดับเอเชียแปซิฟิก
ก่อนส่งชิงชัยในเวทีประดับโลกปลายปีนี้

นายอดิศร อินทรสุวรรณ (ขวา) คุณครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand Winner Innovative Teachers 2011” จาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ซ้าย) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงาน “The 7th Asia Pacific Regional Innovative Education Forum ” ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันนวัตกรรมการสอนระดับโลก ภายใต้ชื่อผลงาน “การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จำลองการจัดดอกไม้ บูรณาการการเรียนรู้ เทคโนโลยี คหกรรมและศิลปะ” เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งทางด้านเทคโนโลยี คหกรรม และศิลปะ โดยการนำโปรแกรมดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลงานการจัดดอกไม้ด้วยการใช้อุปกรณ์เส้นจาก Microsoft PowerPoint

ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะผลักดันนวัตกรรมไอซีทีและพัฒนาทักษะในการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันระดับชาติ และเปิดโอกาสให้ครูกว่า 200 ท่านจาก 14 ประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำข้อคิดเกี่ยวกับการนำสื่อไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดประกวดผลงานไอซีทีเพื่อบูรณาการศึกษาของคุณครูจากทั่วภูมิภาคเอเชียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com