ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับไมโครซอฟท์
ประกาศรางวัลชนะเลิศโครงการ Microsoft IT Youth Challenge
ตอกย้ำผลงานสร้างสรรค์ด้านไอซีทีโดยนักเรียน

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ (แถวที่ 2 – ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (แถวที่ 2 – ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ชนะเลิศใน 4 ระดับช่วงชั้นจากการสร้างสรรค์ผลงานไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ระดับประเทศ ภายใต้โครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2011” ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสนใจร่วมส่ง ผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 865 ผลงานจากนักเรียน 2,239 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้โครงการ “Partners in Learning” ที่กระทรวงศึกษาธิการและไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกัน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา นับเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3545
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com