ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft® Dynamics CRM 2011 ผนวกบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรธุรกิจไทยโดยโรงพยาบาลศิครินทร์ลูกค้ารายแรกในไทยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากไมโครซอฟท์
ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพฯ – 10 พฤษภาคม 2554 – ไมโครซอฟท์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดสำหรับเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความสัมพันธ์ กับลูกค้าอย่างครบวงจร Microsoft® Dynamics CRM 2011 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ on-premise และแบบบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากไมโครซอฟท์จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กรธุรกิจด้วยประสบการณ์ในการใช้งานที่คุ้นเคย ทั้งยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี อื่นอย่างราบรื่น ให้กระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิผลรวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จึงสามารถสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและช่วย ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจะมั่นใจได้ถึงเครื่องมือการจัดการธุรกิจ CRM ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและความท้าทายต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคปัจจุบัน สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ก็คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่ยกระดับการทำงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การตอบสนองด้านการขาย พร้อมทั้งช่วยให้ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างฉับไว เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การนำเสนอแคมเปญหรือโปรแกรมทางการตลาดยังต้องการโซลูชั่นที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล ให้กับธุรกิจได้ โดยโซลูชั่นดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน สามารถเอื้อให้เกิดการ วิเคราะห์และตัดสินใจด้านการขายและการตลาดที่รวดเร็ว ทันท่วงทีกับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องเอาชนะใจลูกค้าเป็นสำคัญ”

ไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีสำหรับองค์กรที่มุ่งนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ภาคธุรกิจและองค์กรสามารถตอบสนอง ความต้องการทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในขณะเดียวกัน เล็งเห็นความจำเป็นขององค์กรในการมีโซลูชั่นด้านไอทีที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาดูแลการบริหารการตลาด ช่วยวิเคราะห์แคมเปญ การตลาดและการขายที่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจอันรวดเร็วของผู้บริหาร ตลอดจนการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์โซลูชั่น Microsoft Dynamics CRM สู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2546 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากองค์กรธุรกิจทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics CRM คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงกับระบบไอทีที่ลูกค้าใช้ในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ Microsoft® Office และ Microsoft® Outlook เพื่อการใช้งานที่ง่ายและคล่องตัวนั่นเอง

สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าล่าสุดจากไมโครซอฟท์ Microsoft Dynamics CRM 2011 เวอร์ชั่นเบต้า มีจำนวนลูกค้าและคู่ค้าที่ใช้งานแล้วทั้งสิ้น 11,500 และ 400 รายทั่วโลก ตามลำดับ ซึ่งรวมไปถึงรายที่เปลี่ยนจากระบบ CRM ของคู่แข่งมาใช้ของไมโครซอฟท์ สำหรับในประเทศไทย โรงพยาบาลศิครินทร์ ภายใต้บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) คือลูกค้ารายแรกในประเทศไทยที่ได้นำระบบ CRM เข้าไปใช้งานภายในโรงพยาบาล ศิครินทร์เลือกใช้ Microsoft Dynamics CRM 2011 สำหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS: Hospital Information System) ซึ่งใช้เชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อการติดต่อสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ รายชื่อติดต่อของบริษัทประกันภัยและรายชื่อผู้ใช้บริการ Microsoft Dynamics CRM 2011 นำเสนอระบบที่ทันสมัยสำหรับองค์กรโดยการลดงานที่ไม่จำเป็น และระบบการทำงานของบุคลากรที่ก่อให้เกิดการทำงานเอกสารที่มากเกินไป ทั้งนี้ การติดตั้งระบบ CRM จะช่วยให้โรงพยาบาลให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสุรศักดิ์ สุตมาส ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการโรงพยาบาลที่มีฐานข้อมูล ของพนักงานและผู้ใช้บริการจำนวนมหาศาล เราต้องการระบบ CRM ที่สามารถช่วยในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมั่นใจว่า Microsoft Dynamics CRM สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิครินทร์มั่นใจว่าการจัดการภายในโรงพยาบาลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยระบบ CRM ช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็น และระบบการทำงานของบุคลากรที่ก่อให้เกิดการทำงานเอกสารที่มากเกินไป ด้วยการติดตั้งผลิตภัณฑ์จากไมโครซอฟท์ เราคาดหวังว่าการจัดการภายในโรงพยาบาลจะราบรื่นและมีประสทธิภาพยิ่งกว่าที่เคย”

“บริการคลาวด์คอมพิวติ้งจะกลายเป็นโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจในประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางใน การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับลูกค้า ดังนั้น เราพร้อมที่จะช่วยองค์กรธุรกิจอื่นๆให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี และบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ทั้งยังพร้อมที่จะเป็นคู่ค้าและทางเลือกให้กับลูกค้าที่สนใจจะใช้งาน Microsoft Dynamics CRM ในประเทศไทย” นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กล่าวเสริม

Microsoft Dynamics CRM Online เปิดตัวเมื่อ 17 มกราคมที่ผ่านมาใน 40 ประเทศทั่วโลก และรองรับทั้งสิ้น 41 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถทดลองใช้งาน Microsoft Dynamics CRM ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://crm.dynamics.com สำหรับเวอร์ชั่น On-premise ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยนับตั้งแต่เปิดตัว Microsoft Dynamics CRM มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 และนับเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของไมโครซอฟท์ ผู้ใช้งานชาวไทยสามารถใช้งาน Microsoft Dynamics CRM ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าของไมโครซอฟท์ ทั้งยังเป็นผู้ติดตั้งระบบ Microsoft Dynamics CRM ให้กับโรงพยาบาลศิครินทร์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าของไมโครซอฟท์ สามารถศึกษาได้ที่ http://www.microsoft.com/thailand/partnerfinder/business_solution.aspx.

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ หมายเหตุ: หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ สามารถดูได้ ที่นี่ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com