ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

ไมโครซอฟท์ประกาศความสำเร็จในการทำงานร่วมกับคู่ค้า
ยกย่องสุดยอดคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2554

กรุงเทพฯ – 20 กันยายน 2554 - บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัล Microsoft Partner Awards 2011 ให้กับสุดยอดคู่ค้าที่มีผลงานโดดเด่น และดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้งานเทคโนโลยีและโซลูชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น 12 สาขา พร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของไมโครซอฟท์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้ามีพัฒนาการอย่างแข็งแกร่งด้วยการยกระดับโปรแกรม Microsoft Partner Network ให้มีมาตรฐานการคัดเลือกและสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับระดับ world-class หรือ มาตรฐานโลก เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าก้าวสู่ความสำเร็จในระดับสากล\

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์มีการทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเสมอมาทั้งคู่ค้าปัจจุบันและคู่ค้ารายใหม่ๆ ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งของคู่ค้าและไมโครซอฟท์ ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคู่ค้าให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพต่อผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึงเตรียมความพร้อมให้คู่ค้ามีความถึงพร้อมและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่หลากหลายของไมโครซอฟท์ ที่จะช่วยให้คู่ค้าสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตน และถ่ายทอดประโยชน์ดังกล่าวไปยังลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไมโครซอฟท์ยังได้พัฒนาโปรแกรม Microsoft Partner Network ให้มีความเหมาะสมกับความถนัดของคู่ค้าแต่ละรายในระบบที่เรียกว่า Competency ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและเน้นย้ำความสามารถที่มีให้คู่ค้ามีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น”

คู่ค้าที่ได้รับรางวัล Microsoft Partner Awards 2011 ได้แก่ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด บริษัท อินดิจี จำกัด บริษัท ไอโซเน็ท จำกัด บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอที โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์ส เทรนนิ่ง จำกัด

รธน เกษมศรี ณ อยุธยา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสุดยอดคู่ค้าผู้ได้รับรางวัล Microsoft Partner Awards 2011 ประเภท Solutions Awards ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและสามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสุดยอดคู่ค้าผู้ได้รับรางวัล Microsoft Partner Awards 2011 ประเภท Transaction Awards ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทในอนาคตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510
Email: sjaidee@th.hillandknowlton.com