ค้นหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์
What is SAM?

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น
องค์กรของคุณจะดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย SAM ซึ่ง SAM ให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกิจ และไม่ต้องวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆ อย่างโปรแกรมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนไวรัส และปัญหาด้ายความปลอดภัยที่เกิดจกาการขาดแพลตช์ หรือขาดการอัพเดต


ได้ราคาที่ดีขึ้น
SAM จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ และให้คุณได้รับประโยชน์จากการต่อรองในอนาคต ความรู้ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการด้านซอฟต์แวร์ของคุณทำให้คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์ในปริมาณมาก และทำให้คุณได้รับประโยชน์ด้านราคาจากการจัดซื้อในปริมาณมากๆ


วางตำแหน่งทางการตลาดได้ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และมีเดียไลบรารี่ที่ครอบคลุม และขยายได้ส่งผลให้การควบรวม และซื้อกิจการเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว นอกจากนี้ SAM ให้คุณมีระยะเวลาในการออกสู่ตลาดของคุณได้เร็วขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่มีฟังชั่นมากมายและความรู้จากฐานข้อมูลที่คุณใช้งานอยู่การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด ค้นหาคำตอบได้ที่นี่ Use our SAM ROI to find out.


ความปลอดภัยทางการเงิน
โปรแกรม SAM ที่ดีให้คุณรักษาความปลอดภัยทางการเงินจากค่าใช้จ่ายทางด้านไลเซนส์ที่คาดไม่ถึง รวมทั้งยังได้ประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคาของซอฟต์แวร์


ขจัดความสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน
ขั้นตอนสำรุญอย่างหนึ่งในการวางแผนทางด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางด้านซอฟต์แวร์ที่ดีก็คื่อ จะต้องแสดงให้เห็นกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วแต่ยังคงได้รับการดูแลรักษาอยู่ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นควรจะถูกย้ายไปใช้งานที่เครื่องอื่นตามที่ไลเซนส์กำหนดไว้


ส่วนลดจากการใช้งานในปริมาณมากๆ
SAM ทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน และประเภทของไลเซนส์ที่คุณต้องการได้ดียิ่งขึ้นว่าคุณควรจะซื้อไลเซนส์ในลักษณะต่อคน ต่อพีซี หรือซื้อเป็นปริมาณมากๆ การวางแผนด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางด้านซอฟต์แวร์ของคุณจะบอกคุณได้ว่าคุณต้องการอะไร และจะทำให้คุณประหยัดเงินได้เมื่อมีการซื้อไลเซนส์ของซอฟต์แวร์


พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์
ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น และทำให้ปัญหาต่างๆ หมดไปจะส่งผลให้การทำงานของพนักงานโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้โปรแกรม SAM ที่ทำงานจากศูนย์กลางจะช่วยลดเลาสในการฝึกอบรมแก่ผู้จัดการ และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม


ความรับผิดชอบ
โปรแกรม SAM ช่วยให้คุณขจัดปัญหาทางด้านกฏหมายที่เกิดจากการใช้ไลเซนส์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง และช่วยป้องกันชื่อเสียงของคุณที่อาจลุกลามไปถึงการฟ้องร้องทางกฏหมาย


ประโยชน์ในอนาคต
SAM จะให้คุณมองเห็นความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต แทนที่จะซื้อซอฟต์แวร์ใหม่สุด และอัพเดตที่ออกมาทั้งหมด คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่คุณต้องการ และต้องการเมื่อใด ด้วย SAM คุณสามารถวางแผนความต้องการด้านซอฟต์แวร์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังช่วยคุณเมื่อต้องตัดสินใจซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ


ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร (IT Good Governance)
มีขั้นตอนพื้นฐาน 2 ประการที่จะทำให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามกฏหมาย ข้อกำหนด กฏระเบียบ และแนวทางของสังคม นั่นก็คือ การระบุความเสี่ยง ควบคุม และขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของคุณได้