Licensing Book


Get Started

การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ (Software Asset Management; SAM) มีประโยชน์มากกับองค์กร เราแนะนำให้ท่านเริ่มโครงการ SAM ตั้งแต่วันนี้


SAM Featured Partners


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ติดต่อบริษัทคู่ค้าคลิกที่นี่Useful Tools

เริ่มต้นค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยคุณบริหารจัดการซอฟต์แวร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


SAM ROI : แบบประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจาก SAM
ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเพื่อตอบคำถามและประเมินว่าคุณมีบริหารซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมหรือไม่
Microsoft Software Inventory Analyzer (MSIA)
เครื่องมือในการบริหารซอฟต์แวร์ ที่ช่วยคุณสามารถตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และสร้างรายการซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ที่ใช้ในองค์กรของคุณ
SMS 2003
เครื่องมือจัดการซอฟต์แวร์ชั้นเยี่ยมและครอบคลุมทั้งองค์กรจากไมโครซอฟท์
Get to know SAM
SAM Case Studies
US - Ampacet
ภายในระยะเวลา 3 เดือน บริษัท Ampacet สามารทำการติดตั้งการใช้งานจำนวนมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องปัญหาด้านการทำตามสิทธิ์การใช้งาน และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขอสิทธิการใช้งานได้มากถึง 300,000 เหรียญ สามารถปรับปรุงความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้ รวมทั้งมีวิธีการจัดการซอฟต์แวร์ที่ดีเพื่อการบริหารงานภายในอนาคตด้วย

ผู้ให้บริการ SAM คือ Universal Management Solutions

Download (PDF, 434KB)