ค้นหาคู่ค้าและตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์
 
SAM Tools
SAM ROI
ตอบคำถามเพียง 5 นาที เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการซอฟท์แวร์ภายในองค์กรของคุณ และรับทราบเทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น
เริ่มการประเมิน...
MSIA
Microsoft® Software Inventory Analyzer: MSIA คือเครื่องมือแจกฟรีที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดการซอฟต์แวร์ภายในองค์กร เรียนรู้เพิ่มเติม…