ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


ลดความเสี่ยงในการติดไวรัสด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ

ไวรัสคือโปรแกรมที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตในการแพร่กระจายไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนร่วมงาน เพื่อน และครอบครัวของคุณ คุณสามารถป้องกันไวรัสต่างๆ ได้โดยการเปิดเอกสารแนบในข้อความอีเมลที่คุณทราบแหล่งที่มาและทราบว่าเอกสารแนบนั้นคืออะไรเท่านั้น แต่ในบางครั้ง การกระทำดังกล่าวยังไม่เพียงพอ โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อศึกษาว่าคุณสามารถช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดไวรัสได้อย่างไร

  ขั้นตอนที่ 1: ตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าได้ลงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้หรือไม่

เครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่าคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสติดตั้งอยู่หรือไม่

  • คลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรม
  • ค้นหาคำว่า "antivirus" ชื่อที่คุณพบอาจเป็นชื่อผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีชื่อเสียง เช่น McAfee, Norton, Trend Micro หรือ Symantec
  ขั้นตอนที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

คุณคงไม่คิดว่าวัคซีนที่คุณฉีดเมื่อ 3 ปีก่อนจะสามารถป้องกันคุณจากการเจ็บป่วยได้ใช่หรือไม่ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่จะช่วยป้องกันคุณจากการติดไวรัสได้เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เท่านั้น โปรแกรมป้องกันไวรัสทำงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของคุณกับไวรัสที่โปรแกรมรู้จัก เมื่อคุณปรับปรุงซอฟต์แวร์ คุณได้ดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับไวรัสมาไว้ที่เครื่อง โดยปกติข้อมูลนี้จะหมายถึง "ตัวข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของไวรัสไว้" ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ เนื่องจากผู้เขียนไวรัสมักหาวิธีการใหม่ๆ ในการแพร่กระจายไวรัส จึงขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูล ทั้งหมดเกี่ยวกับไวรัสใหม่ๆ ทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์

คุณสามารถใช้วิธีการ 2 วิธีต่อไปนี้เพื่อดูว่าคุณได้ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณครั้งล่าสุดเมื่อใด

  • คลิกที่ไอคอนของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในถาดระบบที่อยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าจอใกล้กับนาฬิกา คุณจะเห็นวันที่ที่คุณปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
  • เปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยการคลิก เริ่ม แล้วคลิก โปรแกรม จากนั้นให้คลิกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการปรับปรุงข้อมูล

ถ้าคุณไม่ได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณนานกว่า 1 เดือน ให้ทำการปรับปรุงโดยทันทีเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในเรื่องความปลอดภัยให้กับคุณเอง คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไวรัสล่าสุด (ข้อมูลปรับปรุงของซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัส) ได้โดยการเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์นั้น โปรดอย่าลืมว่า ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์

ตรวจสอบไวรัสโดยอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ดีควรมีโหมดตรวจสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์จะทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการสแกนไฟล์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณดาวน์โหลด เปิด คัดลอก หรือเรียกใช้ไฟล์

เมื่อคุณตั้งค่าซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก คุณจะสามารถปิดการตั้งค่านี้ได้ และคุณต้องไม่ลืมที่จะสแกนไวรัสด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ใหม่ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ปิดการตั้งค่านี้

คุณจะมีความปลอดภัยมากขึ้น ถ้าคุณใช้คุณสมบัติการตรวจสอบอัตโนมัติของโปรแกรมป้องกันไวรัส
คุณจะต้องเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่ในปัจจุบัน ถ้าการเป็นสมาชิกของคุณหมดอายุ โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลืมต่ออายุ หรือคุณอาจใช้โอกาสนี้ในการ ลองโปรแกรมป้องกันไวรัสอื่น

เคล็ดลับ: บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยส่วนใหญ่จะให้บริการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเมื่อคุณทำงานแบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ
  ขั้นตอนที่ 3: เลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


ถ้าคุณไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสติดตั้งในระบบของคุณ หรือคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่น ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก คุณควรพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการดังต่อไปนี้

  • การปรับปรุงอัตโนมัติ การดาวน์โหลดข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทโดยส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน
  • ชื่อเสียงของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ถ้าคุณค้นหาในอินเทอร์เน็ตมากพอ คุณอาจค้นหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ในขณะที่ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางรายเปิดโอกาสให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นทดลองมาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ
เคล็ดลับ: โปรแกรมป้องกันไวรัส 2 โปรแกรม ทำงานได้ไม่ดีเท่า การใช้เพียงโปรแกรมเดียว ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอยู่แล้ว แต่คุณต้องการทดลองใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอื่น คุณจะต้องถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมออกก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมใหม่เสมอ การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสมากกว่าหนึ่งโปรแกรมพร้อมกันอาจทำให้เกิดการทำงานที่ขัดแยังกันอย่างร้ายแรง

ขั้นตอนถัดไปในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานแบบออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณมากขึ้นได้โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอและการใช้ไฟร์วอลล์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ
ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน