ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


การเลือกเครือข่ายแบบไร้สาย

หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านมากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจต้องใช้ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายคือการเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน ระบบเครือข่ายจำนวนมากจะมีการเดินสายหลากหลายเส้นที่แสนยุ่งเหยิงและอาจเป็นอันตรายจากการเดินสะดุดสายจนหกล้มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบไร้สายได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปทั้งหมด โดยคุณสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเราเตอร์ไร้สายเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ชุดเดียวกันนี้เข้าด้วยกัน แล้วจึงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 
  ทำไมจึงต้องใช้เครือข่ายแบบไร้สาย
เนื่องจากเครือข่ายแบบไร้สายจะช่วยให้คุณท่องอินเทอร์เน็ต พิมพ์เอกสาร และใช้ไฟล์ต่างๆ ร่วมกันได้จากคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะตั้งอยู่ในห้องเดียวกันหรือจะอยู่คนละชั้นของอาคารก็ตาม ซึ่งคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับระบบเครือข่ายแบบมีสายได้เช่นกัน แต่หากคุณใช้แบบไร้สาย คุณจะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการเดินสะดุดสาย การเจาะรูที่ระหว่างชั้นอาคาร หรือต้องคำนวณความยาวของสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

แม้ว่าปัญหาเรื่องการเดินสะดุดสายเครือข่ายอาจหมดไป แต่จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นที่ควรพิจารณาแก้ไข

คุณอาจเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่เพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งผู้ที่จอดรถอยู่ใกล้ๆ บ้านสามารถลอบเข้าใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ เรื่องดังกล่าวมีส่วนที่เป็นจริงอยู่บ้าง การ์ดเครือข่ายไร้สายจะมีระยะการทำงานสูงถึง 300 ฟุต ซึ่งไกลเพียงพอที่จะทำให้เพื่อนบ้านหรือผู้ที่อยู่บนท้องถนนสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายลักลอบเข้าใช้เครือข่ายของคุณได้

 
  การเพิ่มการป้องกันการลักลอบเข้าใช้เครื่อข่าย

ในการป้องกันข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าใช้เครือข่ายโดยผู้อื่น ให้ใช้เราเตอร์ไร้สายที่มีระบบ Wired Equivalency Privacy (WEP) ซึ่งจะทำการสแครมเบิลข้อมูลของคุณก่อนส่งออกไปทางอินเทอร์เน็ต หากผู้อื่นสามารถลักลอบเข้าใช้ข้อมูลได้จริง สิ่งที่เขาจะได้เห็นก็คือกลุ่มตัวอักษรที่ไม่มีความหมายใดๆ เท่านั้นเอง ข้อมูลนี้จะถูกถอดรหัสที่ปลายทางของเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้นเราขอแนะนำให้ใช้คีย์ WEP ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเตอร์ของคุณสามารถรับได้ เช่น ขนาด 128 บิต นอกจากนี้ ควรพิจารณาใช้ฟิลเตอร์ MAC ด้วยเช่นกัน คุณอาจต้องใช้เวลาในการติดตั้งเพิ่มมากขึ้น แต่การรักษาความปลอดภัยของคุณจะเพิ่มมากขึ้น

เคล็ดลับ: กำหนดวันขึ้นมาหนึ่งวันเพื่อเป็นวันสำหรับเปลี่ยนรหัส WEP ในแต่ละเดือน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เราแนะนำให้ใช้วันแรกของทุกเดือน แต่อาจเป็นวันอื่นๆ ก็ได้ที่คุณสามารถจำได้ง่าย เพียงแต่ว่าอย่าให้ช่วงเวลาการเปลี่ยนรหัสแต่ละครั้งห่างกันนานเกินไป

 
  การเลือกและการเตรียมการติดตั้งเราเตอร์
ปัจจุบันมีเราเตอร์ไร้สายอยู่เป็นจำนวนมากในท้องตลาด จึงควรใช้เวลาพินิจพิจารณาในการตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาด รวมทั้งเวลาในการจัดการเรื่องต่างๆ การติดตั้งเราเตอร์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากที่คุณอาจไม่มีอยู่ในมือ คุณจึงควรรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ก่อนเริ่มโครงการ ข้อมูลที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้มีดังต่อไปนี้
 
  • ข้อมูลในการตั้งค่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ (ข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้คุณสามารถใช้งานออนไลน์ได้)
  • ที่อยู่ IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (ที่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้บนอินเทอร์เน็ต) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สามารถให้ข้อมูลนี้กับคุณได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะค้นหาข้อมูลนี้ได้จากที่ใด
  • ข้อมูลในการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (ข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)
  • เอกสารเกี่ยวกับเราเตอร์ของคุณ (ข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เราเตอร์ของคุณ)

เราเตอร์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน คุณควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ รวมทั้งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือขณะดำเนินการติดตั้งจริง โปรดติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณอาจให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลกับคุณได้ เมื่อคุณประสบกับปัญหา

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณติดตั้งเราเตอร์ใหม่ ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสในทันที

เราเตอร์คืออะไร
เราเตอร์คือฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถใช้ในการเชื่อมต่อ หรือ "สร้างเครือข่าย" ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ภายในบ้านของคุณ ถ้าคุณใช้ DSL หรือเคเบิลโมเด็ม คุณสามารถใช้เราเตอร์ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกันภายในบ้านได้ (หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน)
 
  การใช้ระบบไร้สายในบ้าน
คุณจะได้รับความสนุกสนานจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต อีกทั้งคุณยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แม้กระทั่งทำงานบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องกับอินเทอร์เน็ต และต้องการความสะดวกสบายที่ได้รับจากเครือข่ายแบบไร้สาย ให้พิจารณาใช้เราเตอร์ไร้สายที่ใช้ระบบ WEP และโปรดระลึกไว้ว่า คุณยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้นได้โดยการใช้ไฟร์วอลล์ ปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ และรักษาสถานะการเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปัจจุบันเอาไว้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน