ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


การสร้างเครือข่ายภายในบ้านที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
ถ้าภายในบ้านของคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 2 - 3 เครื่อง หรือมากกว่านั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ในปัจจุบัน คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องภายในบ้านได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ใช้ไฟล์ เครื่องพิมพ์ รวมทั้งเล่นเกมส์ร่วมกัน หรือเรียกดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจากที่ใดๆ ในบ้านได้ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อศึกษาว่าคุณจะเริ่มต้นเลือกเครือข่ายได้อย่างไร และทำตามคำแนะนำที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายใหม่ (หรือที่มีอยู่) ของคุณได้อย่างเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 1: การเลือกประเภทของเครือข่าย (แบบมีสายหรือไร้สาย)

เครือข่ายทั่วไปที่ใช้ตามบ้านในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบมีสายและแบบไร้สาย ซึ่งชื่อได้บอกความหมายอย่างชัดเจนแล้ว เครือข่ายแบบมีสายจะใช้สายเคเบิลเครือข่าย (สายต่างๆ ที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรืออุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องพิมพ์) การทำงานของเครือข่ายแบบไร้สายจะเหมือนกัน เพียงแต่ไม่มีสายเคเบิลเครือข่ายเท่านั้น

เครือข่ายแต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การตัดสินใจในขั้นแรก คุณจึงควรดูจากความเหมาะสมตามการใช้งานของคุณ ประโยชน์ทั่วไปของแต่ละตัวเลือกมีดังต่อไปนี้


เหตุผลที่ใช้เครือข่ายแบบมีสาย เหตุผลที่เปลี่ยนไปใช้เครือข่ายแบบไร้สาย
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในเครือข่ายแบบไร้สายให้ดีขึ้นแล้ว คุณยังสามารถเรียกดูข้อมูล และเล่นเกมส์ได้เร็วขึ้นบนเครือข่ายแบบมีสายได้เช่นกัน อีกทั้ง บ้านที่สร้างใหม่โดยส่วนใหญ่มีการเดินสายเคเบิลต่างๆ ไว้แล้ว คุณจึงสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านของคุณได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินสายด้วยตนเองให้ยุ่งยาก ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของเครือข่ายแบบไร้สาย คือ ความสะดวก คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องโดยไม่ต้องใช้สาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถลดจำนวนสายที่พาดไปมาในห้อง ใต้พรม และระหว่างห้องในบางกรณีได้
  ขั้นตอนที่ 2: การเลือกอุปกรณ์ที่อาจจำเป็นต้องใช้
ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องใช้จะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณว่าเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้เครือข่ายแบบมีสาย คุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ การ์ดเครือข่ายสำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายของคุณ และสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในบ้านของคุณใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงร่วมกัน อุปกรณ์รับสัญญาณของคุณจะต้องเป็นเราเตอร์แบบบรอดแบนด์ ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายร่วมกัน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สาย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับการใช้เครือข่าย ลองอ่านรายละเอียดในหัวข้อ คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเครือข่าย คำแนะนำในรูปแบบวิซาร์ดนี้จะใช้การถามคำถามเพื่อช่วยให้คุณสามารถจำกัดตัวเลือกของคุณให้น้อยลง เมื่อคุณเลือกได้แล้ว คุณสามารถใช้คำแนะนำเพื่อสร้างรายการอุปกรณ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกซื้อแบบออนไลน์จากผู้จำหน่ายต่างๆ ได้โดยตรง
  ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายโดยใช้คำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา
เราจะไม่อธิบายถึงกระบวนการติดตั้ง เนื่องจากเครือข่ายแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกัน คุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เครือข่ายของคุณในการติดตั้งเครือข่าย เมื่อคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้คำแนะนำของเราเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายใหม่ของคุณ
  • ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่าน เครือข่ายของคุณอาจสนับสนุนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกบ้าน (เราเตอร์ไร้สายโดยเฉลี่ยสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 300 ฟุต) เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้เริ่มต้นใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านทันทีที่คุณเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ และเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะใช้คุณสมบัติการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้อย่างไร ให้อ่านรายละเอียดในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ใหม่ของคุณ
    เคล็ดลับ: คุณใช้รหัสผ่านที่ผู้อื่นสามารถคาดเดาได้อยู่ใช่หรือไม่ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
  • ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ไฟล์ร่วมกัน เมื่อคุณมีเครือข่าย คุณสามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อในเครือข่าย "ใช้ไฟล์ร่วมกัน" ได้ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับ การตั้งค่าการใช้ไฟล์ร่วมกันแบบทีละขั้นตอน
  • เปิดใช้งานการเข้ารหัส Wired Equivalent Privacy (WEP) ถ้าคุณมีเครือข่ายแบบไร้สาย คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อคุณติดตั้งจุดการเข้าถึงแบบไร้สายเป็นครั้งแรก เครือข่ายแบบไร้สายมีการป้องกันด้วยการเข้ารหัส ซึ่งเรียกว่า Wired Equivalent Privacy (WEP) โดยจุดการเข้าถึงแบบไร้สายแต่ละจุดจะแตกต่างกัน คุณจึงควรอ่านรายละเอียดในคู่มือที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของคุณ เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่า และวิธีการตั้งรหัสผ่าน WEP
  การเริ่มต้นใช้งานเครือข่ายภายในบ้าน
การติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านจะช่วยให้คุณสามารถใช้ไฟล์ เครื่องพิมพ์ รวมทั้งเล่นเกมส์ และใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ง่าย แต่ทำให้คุณเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้ง่ายด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำตามคำแนะนำของเราในวันนี้ คุณยังสามารถสนุกสนาน รวมทั้งลดความเสี่ยงลงได้ คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมากขึ้นได้โดยการใช้ไฟร์วอลล์ ปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ และรักษาสถานะการเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปัจจุบันเอาไว้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน