ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


เคล็ดลับในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเล่นเกมส์ออนไลน์
การเล่นเกมส์ออนไลน์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็ก แต่การเล่นวิดีโอเกมส์สามารถให้ความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน คุณสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลกับลูกของคุณ และศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรและเครื่องมือในการกำกับดูแลที่มีอยู่ ซึ่งทำให้คุณสามารถช่วยให้ลูกของคุณได้รับประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอายุ เต็มไปด้วยมิตรภาพ และความสนุกสนาน โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อศึกษาว่าคุณสามารถให้ตัวเลือกการเล่นเกมส์ที่ดีกว่า และคุณสามารถช่วยปกป้องลูกของคุณในขณะแข่งขันออนไลน์ได้อย่างไร
 
  เล่นเกมส์อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย
คอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับเกมส์ที่ลูกของคุณเล่นและบุคคลที่ลูกของคุณเล่นเกมส์ด้วย โดยวางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมส์ไว้ในห้องตรงตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน และอยู่ในห้องขณะที่ลูกของคุณกำลังเล่นเกมส์ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนของลูก จะทำให้ลูกของคุณสามารถซ่อนหน้าจอและเล่นเกมส์ที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย
 
  อ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของโฮสต์เกมส์นั้น

ก่อนที่จะสามารถแข่งเกมส์ออนไลน์ได้ ลูกของคุณอาจต้องลงทะเบียนกับโฮสต์นั้น ผู้ดูแลการเล่นเกมส์อาจต้องการให้ผู้เล่นใส่ชื่อเต็ม ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เมื่อลงทะเบียน ซึ่งข้อมูลนี้จะผูกติดอยู่กับชื่อที่พวกเขาใช้ขณะเล่นเกมส์

ก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกของคุณเล่นเกมส์ออนไลน์ โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการเกมส์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคุณ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล อย่าให้ลูกของคุณไปเล่นเกมส์ที่เว็บไซต์นั้น ในการป้องกันไม่ให้ลูกของคุณเข้าไปเล่นเกมส์ที่เว็บไซต์นั้นอีก ให้เพิ่มเว็บไซต์นั้นลงในโซนที่มีการจำกัดการใช้งานโดยใช้คุณสมบัติ Content Advisor ใน Microsoft Internet Explorer 6

 
  ใช้ป้ายชื่อผู้เล่นที่ไม่เปิดเผย (ชื่อ)
เมื่อลูกของคุณเลือกป้ายชื่อผู้เล่น ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอขณะเล่นเกมส์ คุณจะต้องแน่ใจว่าลูกของคุณทราบว่าจะต้องเลือกชื่อที่ไม่บ่งบอกถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง เพศ หรืออายุ ตัวอย่างเช่น แนะนำให้ลูกของคุณใช้ "Rugby fan" แทนที่จะใช้ "Louis in London"
 
  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระดับ
การจัดระดับวิดีโอเกมส์โดยส่วนใหญ่จะจัดตามความเหมาะสมของอายุและความเหมาะสมของเนื้อหาโดย Entertainment Software Rating Board (ESRB) ดังนั้นคุณจึงควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดระดับ เพื่อให้คุณมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจซื้อวิดีโอเกมส์ รวมถึงเกมส์ออนไลน์ที่จะอนุญาตให้ลูกของคุณเล่น ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดระดับ ESRB สำหรับวิดีโอเกมส์
 
  อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของโฮสต์เกมส์นั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service: TOS) คือ คำแนะนำวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์โดยส่วนใหญ่ โดยครอบคลุมในเรื่องการพูดจารบกวน การใช้ภาษาหรือถ้อยคำที่ก้าวร้าว การติดตาม และพยายามหลอกลวงผู้เล่นคนอื่นๆ คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) ของเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมส์ที่ลูกของคุณเข้าไปแต่ละเว็บไซต์ โดยเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีรายงานการฝ่าฝืนข้อตกลง ้บริการเกมส์ออนไลน์ให้ความสำคัญอย่างมากเมื่อมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) โดยโทษที่ได้รับจะเริ่มจากการตักเตือนไปจนถึงการห้ามใช้บริการชั่วคราว ถ้ามีการกระทำผิดซ้ำอีกอาจถูกห้ามใช้บริการตลอดไป

ในการจัดทำข้อมูลการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) คุณต้องรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • ป้ายชื่อผู้เล่นที่กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งรวมถึงการสะกดคำหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่แตกต่างจากทั่วไป
 • วันที่และเวลาที่กระทำการฝ่าฝืน
 • รายละเอียดของการฝ่าฝืน ซึ่งได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้น และจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น
 • รายละเอียดของความพยายามที่จะหยุดการฝ่าฝืนนั้นของคุณ
 • ป้ายชื่อผู้เล่นที่เป็นพยาน
 
  ตั้งกฎการใช้งานออนไลน์
ตั้งกฎและอธิบายให้ลูกของคุณเข้าใจก่อนที่จะใช้งานแบบออนไลน์ โดยการพูดคุยกับลูกของคุณถึงเหตุผลในการตั้งกฎดังกล่าว แล้วติดไว้ในที่ที่คุณและลูกของคุณสามารถอ่านได้ ตัวอย่างเช่น:
 • จำกัดเวลาออนไลน์ พูดคุยและตั้งกฎเกี่ยวกับระยะเวลาที่ลูกของคุณสามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ รวมทั้งระบุเวลาในการใช้งานออนไลน์
 • จำกัดผู้ร่วมเล่นเกมส์ จำกัดให้ลูกของคุณเล่นเกมส์ออนไลน์กับเพื่อนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเท่านั้น และยืนกรานไม่ให้สนทนากับคนแปลกหน้า
 • เก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ กำชับลูกของคุณไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ และตำแหน่งที่ตั้งแก่บุคคลอื่นที่พบขณะออนไลน์
 • วางแผนการดำเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกคุณบอกถีงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง คุณควรพยายามให้ลูกของคุณบอกถึงความรู้สึกไม่สบายใจที่ได้รับจากการออนไลน์

ต่อไปนี้คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์บางประการ

 • ถ้าผู้เล่นใช้ภาษาที่ก้าวร้าว ให้บอกผู้เล่นนั้นให้หยุดการกระทำดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่ที่คุณให้ความไว้วางใจทราบ
 • ถ้าผู้เล่นพยายามชักชวนเข้าไปในเรื่องเพศ ให้บอกกล่าวผู้เล่นนั้นให้หยุดการกระทำดังกล่าว แล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่ที่คุณให้ความไว้วางใจทราบ
 • ถ้าผู้เล่นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ต้องสนใจผู้เล่นดังกล่าว ถ้ายังยืนกราน ให้บอกผู้เล่นนั้นอย่างหนักแน่นว่า "ฉันไม่บอกคุณหรอก" แล้วแจ้งให้ผู้ใหญ่ที่คุณให้ความไว้วางใจทราบ
 • ถ้าผู้เล่นยังไม่หยุดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ หลังจากที่คุณได้บอกกล่าวแล้ว ให้ออกจากเกมส์นั้นในทันที แล้วปรึกษากับผู้ใหญ่เพื่อส่งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่โฮสต์เกมส์
  เพิ่มความปลอดภัยให้กับการเล่นเกมส์ออนไลน์
แม้ว่าเครื่องมือในการกำกับดูแลจะสามารถช่วยปกป้องครอบครัวของคุณจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการสอนเกี่ยวกับกฎพื้นฐานในการใช้งานด้วยตัวคุณเองได้ คุณควรให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และบอกให้ทราบถึงวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ และในท้ายที่สุด ให้กำหนดข้อจำกัด แล้วพูดคุยกับลูกของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างบรรยากาศการใช้งานออนไลน์ที่สนุกสนานและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับลูกของคุณ
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน