ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


การเปิด Internet Connection Firewall

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "ไฟร์วอลล์" ที่ปรากฏตามข่าวสาร ที่ทำงาน หรือที่บ้านของคุณ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าไฟร์วอลล์มีหน้าที่อะไร หน้าที่ของไฟร์วอลล์ คือ การเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทั้ง Microsoft Windows® XP Professional และ Windows XP Home Edition ได้จัดเตรียมไฟร์วอลล์ที่มีชื่อเรียกว่า Internet Connection Firewall (ICF) มาให้ด้วย ICF คือซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ซึ่งหมายความว่าเป็นไฟร์วอลล์ที่ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อศึกษาวิธีการเปิด ICF เนื่องจาก ICF มีอยู่ใน Windows XP Home และ Windows XP Professional เท่านั้น ถ้าคุณใช้ Windows รุ่นอื่น โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับ การเลือกไฟร์วอลล์

 
  วิธีการเปิด Internet Connection Firewall
ถ้าคุณมี Windows XP ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปิด ICF เพื่อใช้งาน Internet Connect Firewall ได้ โดยดำเนินการดังนี้
  • คลิกปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม
  • คลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย
  • คลิกขวาบนการเชื่อมต่อที่คุณต้องการป้องกันด้วย Internet Connection Firewall แล้วคลิก คุณสมบัติ
  • หน้าจอ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น ให้คลิก แท็บขั้นสูง
  • ใน Internet Connection Sharing ให้ทำเครื่องหมายที่ ป้องกันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของฉันด้วยการจำกัดหรือป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากอินเทอร์เน็ต
  • คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุดการทำงาน

เคล็ดลับ: เราสามารถดำเนินการแทนคุณได้ ถ้าคุณต้องการเปิด ICF โดยอัตโนมัติ คุณสามารถไปยังหัวข้อ ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกพาธ Windows XP

 
  การเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานออนไลน์
การเปิด ICF จะช่วยเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยจากการคุกคามให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อใช้งานออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มากขึ้นได้โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ และรักษาสถานะการเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปัจจุบันเอาไว้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน