ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ


เคล็ดลับในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณอาจไม่ทันสังเกตว่า รถยนต์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีบางอย่างที่เหมือนกันคือ ทั้งสองสิ่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณ รักษาการเป็นสมาชิกของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส รวมทั้งตรวจสอบสปายแวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อศึกษาว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  การเริ่มต้น

คุณสามารถใช้ข้อมูลทั่วไปสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่วันนี้ และอย่าลืมนำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องของคุณอย่างสม่ำเสมอ

  • ลงทะเบียนเพื่อขอการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ทางอีเมล บริษัทซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่จะส่งอีเมลถึงคุณเมื่อมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบปฏิบัติการ (เช่น Microsoft Windows® หรือ Macintosh) โปรแกรมป้องกันไวรัส และไฟร์วอลล์
  • ลงทะเบียนซอฟต์แวร์ของคุณ ถ้าคุณมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่ ให้ส่งแบบฟอร์มนั้น รวมทั้งไม่ลืมที่จะลงทะเบียนซอฟต์แวร์ใหม่ในอนาคต วิธีการนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตสามารถแจ้งเตือนให้คุณทราบได้ เมื่อมีโปรแกรมปรับปรุงใหม่
  • ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ในทันที เมื่อคุณได้รับหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุง ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงในทันที แล้วติดตั้งโปรแกรมนั้น (การดาวน์โหลดและการติดตั้งเป็นงานที่แยกจากกัน)
 
  การสร้างหลักปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่คุณได้ดำเนินการในเบื้องต้นมาแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มงานการบำรุงรักษาในระยะยาว ข้อมูลต่อไปนี้คืองานทั้งหมดที่คุณจะต้องดำเนินการในวันนี้ (หรือเมื่อสามารถกระทำได้) เพื่อเริ่มต้น แต่เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด ให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ขอแนะนำให้คุณหาเวลาในแต่ละสัปดาห์เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • สำรองไฟล์ของคุณ การสำรองไฟล์ของคุณ หมายถึง การสร้างสำเนาของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่คุณสามารถใช้งานได้ เมื่อข้อมูลต้นฉบับเสียหาย (อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้) โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับเกี่ยวกับ การสำรองข้อมูล
  • สแกนไฟล์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ทันสมัย ใช้เครื่องมือสแกนในโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อค้นหาไวรัสและเวิร์มในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งอ่านคู่มือผู้ใช้ของโปรแกรมป้องกันไวรัสว่า คุณสามารถกำหนดตารางเวลาในการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติได้หรือไม่ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับเกี่ยวกับ การลดความเสี่ยงในการติดไวรัส
  • เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ การใช้รหัสผ่านเดิมจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้อื่นถอดรหัสผ่านของคุณได้ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณอย่างสม่ำเสมอ (แนะนำให้เปลี่ยนทุกเดือน) เพื่อลดความเสี่ยงของคุณ และเลือกรหัสผ่านของคุณอย่างระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเคล็ดลับเกี่ยวกับ การสร้างรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา
 
  การจัดทำตารางเวลา
วิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณคือ การบำรุงรักษาเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้คุณสามารถติดตามงานต่างๆ ได้ ขอแนะนำให้คุณจัดทำ "ตารางนัดหมาย" กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยดำเนินการในลักษณะเดียวกับการนัดหมายอื่นๆ ของคุณ บันทึกลงในสมุดบันทึกวันที่ หรือปฏิทินออนไลน์ ถ้าคุณไม่สามารถดำเนินการได้ ให้จัดทำตารางเวลาใหม่ คุณไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณยังช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย
  กลับสู่หน้าหลัก     กลับสู่ด้านบน