ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

Microsoft Deployment Toolkit 2013 หรือ MDT 2013 เป็นครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้เราจัดการ ดูแล Windows และ Application ที่จำเป็นสำหรับองค์กร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในได้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของ software และ การดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ MDT 2013 เป็นเครื่องมือที่สามารถ download ได้ฟรีจาก  http://technet.microsoft.com/en-us/windows/dn475741.aspx

MDT ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยดูแล และจัดการบริหาร Windows ในกับองค์กรในหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น  Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 และ Windows Server 2008 R2

นอกจากนี้ ในปีนี้องค์กรต่างๆ  ที่ยังใช้ Windows XP อาจต้องเตรียมตัวและวางแผนที่เหมาสม เนื่องจากวันที่ 8 เมษายนนี้ องค์กรจำเป็นต้องย้ายระบบปฏิบัติการจาก Windows XP
ไปสู่ Windows 8 ไม่เช่นนั้นอาจเจอกับปัญหาค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไมโครซอฟท์จะไม่มีการออกโปรแกรมแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปรับปรุง
Windows XP อีกต่อไป

เชิญพบประสบการณ์การจัดการบริหาร Windows ของท่านด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013 พร้อมแนะนำการ Migrate Windows XP ไปสู่ Windows 8.1

วันเวลาสถานที่ :
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม 2 และ 3  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา :
จำกัด 2 ท่าน ต่อ 1 องค์กร/บริษัทกรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) ของท่านมาในงาน สำหรับทำเวิร์คช้อป
* PC / Laptop with Windows 8.1 or Windows Server 2012 R2
* 8GB RAM + 500 GB HDD available
* Enabled Hyper-V

รูปแบบการเวิร์คช้อป :
งาน Windows 8.1 Deployment นี้ เป็นการ Hands-on พร้อมสาธิตและจำลองการทำงานจริง

กำหนดการ : บรรยายเป็นภาษาไทย

 • Planning for the LTI Environment
 • Implementing MDT 2013 for LTI
 • Integrating WDS(Windows Server 2012 R2) with MDT 2013
 • Migrating from Windows XP to Windows 8.1

Labs

 • Exercise 1: Planning for the MDT LTI Environment
 • Exercise 2: Installing MDT 2013 and Prerequisites
 • Exercise 3: Creating and Configuring the MDT 2013 Deployment Share
 • Exercise 4: Deploying and Capturing a Reference Operating System Image
 • Exercise 5: Integrating Windows DS with MDT 2013 to Provide PXE-Boot Capabilities
 • Exercise 6: Deploying Windows 8.1(New Computer Scenarios)

DEMO

 • 1. Deploying Windows 8.1(New Computer Scenarios)
 • 2. Migrating from Windows XP to Windows 8.1