ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
Security Crime Act


ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนา “การเตรียมองค์กรพร้อมรับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยไมโครซอฟท์โซลูชั่น” ที่จัดขึ้นที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 การจัดงานในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน - ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม คู่ค้าของไมโครซอฟท์ และตัวแทนผู้มีเกียรติจากบริษัทต่างๆ จำนวน 260 คน จากองค์กรธุรกิจทั้งขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่


security Crime Act Event

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชบัญญัติฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา ดังนั้นองค์กรต่างๆ ควรที่จะเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการกระทำผิดท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับโซลูชั่นทางไอที จากงานสัมมนาได้ดังนี้

ศึกษาพรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลด สไลด์จากงานสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับองค์กรธุรกิจ” โดย พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน – ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ดาวน์โหลด สไลด์จากงานสัมมนาในหัวข้อ “การสาธิตโซลูชั่นที่ใช้ในการกำกับดูแลระบบไอที” โดย คุณภูผา เอกะวิภาต - Partner Technology Specialist บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลด สไลด์จากงานสัมมนาในหัวข้อ “ข้อควรรู้เรื่องลิขสิทธิ์สำหรับองค์กร และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (GGWA) โดย คุณเบญจมาศ ใจหลัก – ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลิขสิทธิ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ที่จะช่วยป้องกันองค์กรของท่านเกี่ยวกับเรื่องพรบ.
ศึกษาโปรโมชั่นพิเศษสุดจากไมโครซอฟท์

    

วีดีโอการสาธิตโซลูชั่นที่ใช้ในการกำกับดูแลระบบไอที
หากวีดีโอไม่แสดง กรุณา Enable ActiveX Control เพื่อเล่นวีดีโอ


โดย คุณภูผา เอกะวิภาต - Partner Technology Specialist
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการบรรยาย
ดาวน์โหลด วีดีโอสัมมนา

Security Crime Act Event