การสื่อสารแบบรวมศูนย์เชื่อมโลกของการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์และโลกของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบแบบรีลไทม์ ผ่านข้อความพิมพ์ เสียง การแสดงสถานะออนไลน์ อีเมล และการประชุมร่วมจาก การสั่งการจากหน้าจอเดสก์ท็อป
 

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบรวมศูนย์ คือ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ เช่น อีเมล ข้อความไอเอ็ม เสียง และวีดีโอ โดยสามารถสั่งการได้จากแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

 

ฟังจาก Gartner ว่าทำไมถึงต้องเป็น UC คลิกที่นี่