ชนิดของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ศูนย์เรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน Microsoft Unlimited Potential ประกอบด้วย
 ศูนย์ภายใต้การบริหารโครงการโดยมูลนิธิดวงประทีป
ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนภายใต้โครงการเปิดโลกไอทีเพื่อชุมชน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนน อาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : dpffound@ksc.th.com
ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนเย็นอากาศ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
289/144 ถ.เชื้อเพลิง ซ.อมร แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร. 02-671-1733
แผนที่
ศูนยเรียนรู้ไอทีชุมชนร่วมใจพัฒนา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
เลขที่ 1 หมู่ 6 ชุมชนร่วมใจพัฒนาหนองบอน ประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนที่
ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
4/118 โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 ซอยอาจณรงค์ 1 ถ.อาจณรงค์ แขวง/เขต คลองเตย
กทม 10110
โทรศัพท์ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนที่
ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนริมทางรถไฟสายใต้-ตะวันตก
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
48/5 ม.15 ถ.ฉิมพลี แขวง/เขต ตลิ่งชัน กทม. 10170
โทร. 02-433-8752
แผนที่
ศูนย์เรียนรู้ไอทีชุมชนฉลองกรุง
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
101/857 ถ.สังฆประชานุสรณ์ แขวงลำผักชี หนองจอก กทม. 10530
โทรศัพท์ 02-988-5199
แผนที่
 ศูนย์ภายใต้การบริหารโครงการโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
ศูนย์ภาษาและสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. กราฟฟิกดีไซน์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 3. กราฟฟิกดีไซน์ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash
 4. การเขียนเว็บเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver
 5. การใช้โปรแกรม Microsoft Word
 6. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 7. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
 8. การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Ulead v.7.0
 9. การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Premiear
ทำเลที่ตั้ง
อาคารชานกะเล ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 053-614-010
หรือ ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์ไอทีชุมชนสระแก้ว
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. การพิมพ์งานเอกสารเบื้องต้น
 3. ตารางคำนวณเบื้องต้น
 4. การนำเสนองานเบื้องต้น
 5. การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 6. เทคนิคการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
 7. การสร้าง Web page
 8. หลักสูตรการตกแต่งภาพ Adobe Photoshop
 9. หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 10. หลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ต้องการเข้าอบรม
ทำเลที่ตั้ง
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 053-614-010
หรือ ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนระนอง
จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่
 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 3. การใช้งานสื่อดิจิตอลเบื้องต้น
 4. การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
 5. การใช้งานโปรแกรมออกแบบเว็บเบื้องต้น
 6. การใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
 7. การใช้งานโปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 8. การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น
 9. การใช้งานโปรแกรมกระดาษคำนวณ
 10. และหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน
ทำเลที่ตั้ง
2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 0-7782-1068 โทรสาร 0-7782-3326
หรือ ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน วิทยาลัยชุมชนพังงา
ทำเลที่ตั้ง
วิทยาลัยชุมชนพังงา
ต. บ่อแสน อ. ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร: 076-599-014 แฟ็กซ์: 076-599-241
แผนที่
 ศูนย์ภายใต้การบริหารโครงการโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง (จ.บุรีรัมย์)
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. Internet & E – mail
 2. Microsoft Office
 3. Web Development
 4. Maintenance
ภูมิลำเนา
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง
เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร : (044) 657 145-7
โทรสาร : (044) 657 145
หรือลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์บ้านลิ่มทอง
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. Internet & E – mail
 2. Microsoft Office
 3. Web Development
 4. Maintenance
ภูมิลำเนา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบ้านลิ่มทอง
ที่อยู่ติดต่อ 82/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร 044 - 780282 - 3
หรือลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช (จ.นครราชสีมา)
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเอกสาร (Microsoft Word)
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษคำนวณ (Microsoft Excel)
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint)
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ (Microsoft Front Page)
 7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Microsoft Access)
ภูมิลำเนา
ที่อยู่ติดต่อ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์จักราช (โคราช) 146 หมู่ 14 ต.จักราช อ.จักราช จ. นครราชสีมา 30230
โทร 044-399-182
ศูนย์ฯ รร.บ้านลิกี กระบี่
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
 5. ออกแบบเว็บไซต์ เบื้องต้น
 6. ความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิตอล
ภูมิลำเนา
โรงเรียนบ้านลิกี ม.5 ต.เกาะกลาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81170
ศูนย์ฯ รร.บ้านท่ามะพร้าว กระบี่
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
ภูมิลำเนา
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว
ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะพร้าว ถนน- ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ 81170
 ศูนย์ภายใต้การบริหารโครงการโดยมูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา) จ.เชียงราย
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา>
106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร : 053-737412 ต่อ 23
หรือ ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
บ้านพักพัฒนาคุณภาพชีวิต (บ้านครูมุกดา)
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
 2. Microsoft Word เบื้องต้น
 3. Microsoft Excel เบื้องต้น
 4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 5. การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น
ภูมิลำเนาbr/> 182 ม.5 ต.บ้านปืน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร 054-457095
หรือ ลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน (ศูนย์ลูกหญิง)
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
 5. ออกแบบเว็บไซต์ เบื้องต้น
 6. ความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิตอล
ภูมิลำเนา
ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน 186 หมู่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร 053-733186 , 732168
โทรสาร 053-642415
หรือลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่
บ้านนานา
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก ( บ้านนานา )
ตู้ ปณ 35 แม่สาย เชียงราย 57130
แผนที่
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเขาหลัก ศูนย์อาสาสมัครสึนามิ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Microsoft Excel เบื้องต้น
 3. Microsoft Word เบื้องต้น
 4. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ภูมิลำเนา
ศูนย์อาสาสมัครสึนามิ 26/10 หมู่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร 988 288 40 โทรสาร +66 764 238 41
หรือลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของศูนย์
แผนที่