ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ

การขายลิขสิทธิ์ Terminal Server เพื่อใช้กับ Windows Server 2003 R2

ฟังก์ชัน Terminal Services ซึ่งทำงานอยู่ใน Windows Server 2002 จะช่วยให้คุณสั่งงานแอพพลิเคชันแบบรีโมทที่เก็บเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Windows ได้จากอุปกรณ์ชนิดต่างๆผ่านระบบสื่อสารเกือบทุกชนิด เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการทำงานของ Terminal Server ใช้ชื่อว่า Terminal Server (TS)

ในหน้านี้
เงื่อนไขการขายลิขสิทธิ์ของ Terminal Server
Terminal Server Client Access Licensing Mode

เงื่อนไขในการขายลิขสิทธิ์ของ Terminal Server

ลิขสิทธิ์ของ Windows Server
โมเดลการขายลิขสิทธิ์ของ Windows Server 2003 R2 กำหนดให้ผู้ใช้ต้องซื้อลิขสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งชุดสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ทุกก็อปปี้ ในขณะที่คอมโพเน้นต์ของ Terminal Servers มีอยู่ในลิขสิทธิ์ของ Windows Server อยู่แล้ว

Windows Server Client Access License
นอกจากการซื้อลิขสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์แล้ว ลูกค้ายังต้องซื้อลิขสิทธิ์ Windows Server Client Access License (CAL) อีกด้วย ถ้าหากคุณคิดที่จะใช้เซสชัน Windows คุณก็จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ Terminal Server Client Access License (TS CAL) ตามไปด้วย เซสชัน Windows หมายถึงเซสชันในช่วงที่ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวควบคุมการแสดงหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก (graphical user interface) ในอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าหากมีการใช้เซสชัน Windows แล้ว คุณต้องซื้อ TS CAL สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วย

การซื้อลิขสิทธิ์ Terminal Server CALs คิดตามจำนวนอุปกรณ์เทียบกับคิดตามจำนวนผู้ใช้
การซื้อลิขสิทธิ์ Terminal Server Client Access License มีให้เลือก 2 แบบก็คือ TS Device CAL หรือ TS User CAL
TS Device CAL ยอมให้อุปกรณ์หนึ่งชิ้น (ผู้ใช้คนไหนใช้ก็ได้) สั่งงานเซสชัน Windows ในเซิร์ฟเวอร์ใดๆของคุณก็ได้
TS User CAL ยอมให้ผู้ใช้หนึ่งคน (ใช้อุปกรณ์ใดๆก็ได้) สั่งงานเซสชัน Windows ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดของคุณก็ได้
คุณสามารถเลือกซื้อลิขสิทธิ์ TS Devices CAL ร่วมกับ TS User CAL ผสมกันเพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ได้

 ย้อนกลับไปด้านบนสุดของหน้า

Terminal Server Client Access Licensing Mode

ลิขสิทธิ์ Terminal Server CAL มีสำหรับเฉพาะแบบต่อผู้ใช้/ต่ออุปกรณ์ (Per User/Per Devices) เท่านั้น

ถ้าหากเลือกแบบ Per User หรือ Per Device คุณจำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ TS CAL สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ติดต่อหรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ใดๆ คุณสามารถย้าย TS CAL จากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปสู่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งได้ หรือจากผู้ใช้คนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการย้ายลิขสิทธิ์จะต้อง (a) ตัดขาดจากอุปกรณ์เดิมหรือผู้ใช้คนเดิมโดยสิ้นเชิง หรือ (b) กำหนดสิทธิให้ใช้ TS CAL ในอุปกรณ์ที่ยืมใช้ได้ชั่วคราว ในกรณีที่อุปกรณ์หลักไม่อาจให้บริการได้หรือให้สิทธิแก่ผู้ใช้ชั่วคราวในกรณีที่ผู้ใช้หลักไม่อยู่

TS CAL ไม่มีการขายลิขสิทธิ์แบบ Per Server เนื่องจากเซสชัน Windows ไม่อาจใช้ในโหมด Per Server ได้

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการใช้ลิขสิทธิ์ TS CAL แบบ User และ Devices พร้อมๆกันใน Terminal Server เพียงชุดเดียว เซิร์ฟเวอร์ต้องปรับแต่งให้อยู่ในโหมด Per User TS CAL ถ้าหากไม่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ User CAL หรือ Device CAL อย่างเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นหรือผู้ใช้แต่ละคนที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงในเรื่องลิขสิทธิ์

การเปลี่ยนลิขสิทธิ์ Terminal Server CAL
ไมโครซอฟท์มีการเปลี่ยนปลงวิธีการขายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ Terminal Server Client Access Licenses ดังนี้

ตัด Operating System Equivalency ออกจาก Terminal Server
ถ้าหากคุณซื้อลิขสิทธิ์ Windows 2000 Server Terminal Server และถ้าหากอุปกรณ์ใช้ระบบปฏิบัติการเดสก์ทอป Windows เวอร์ชันล่าสุด คุณไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ TS CAL อีก อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณใช้ Windows Server 2003 คุณจำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ TS CAL สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นหรือผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้ฟังก์ชัน Terminal Server อยู่ โดยไม่สนใจว่าระบบปฏิบัติการเดสก์ทอปชนิดใดที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์ดังกล่าว

แผนการแปลงลิขสิทธิ์ Terminal Server
ไมโครซอฟท์ตระหนักดีว่าการตัดเงื่อนไข operating system equivalency ออกไปจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ดังนั้นไมโครซอฟท์จึงเตรียมชดเชยให้แก่ลูกค้าของไมโครซอฟท์ซึ่งต้องการใช้ปมเด่นที่มีอยู่ในคุณสมบัติต่างๆของ Windows Server 2003 เอาไว้แล้ว

นั่นก็คือลิขสิทธิ์ Windows XP Professional ที่คุณมีอยู่ในครอบครอง หลังจากมีการเปิดตัว Windows Server 2003 (24 เมษายน 2003) อย่างเป็นทางการมีสิทธิ์ที่จะใช้ลิขสิทธิ์ของ Windows Server 2003 TS CAL ได้ ถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าไปดูในหน้า "แผนการเปลี่ยนปลงและโอนถ่ายลิขสิทธิ์ของ Microsoft Terminal Server"

 ย้อนกลับไปด้านบนสุดของหน้า


Microsoft