Thailand   Change   |   All Microsoft Sites

รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสิทธิการใช้งาน Windows Server 2008

 

ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มออปชันในการขายสิทธิการใช้งานแบบใหม่พร้อมกับการเปิดตัว Windows Server 2003 R2 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ ไมโครซอฟท์ต้องการให้แนวทางนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สอดคล้องกัน คาดเดาได้ และคล่องตัวมากขึ้น

มีอะไรใหม่ในสิทธิการใช้งานของ Windows Server 2008

สิทธิการใช้งานของ Windows 2008 ยังคงเหมือนกับ Windows Server 2003 R2 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 • การซื้อสิทธิการใช้งานสำหรับระบบเวอร์ชวลไลเซชัน

  ไมโครซอฟท์พยายามช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเอาเทคโนโลยีการทำเวอร์ชวลไลเซชันเซิร์ฟเวอร์ไปใช้ได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรใดก็ตามที่ทำเวอร์ชวลไลเซชันระบบประมวลผลของตนเองจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกัน การปรับเปลี่ยนระบบโฮสต์แอพพลิเคชัน การเพิ่มระบบกู้ความเสียหายจากภัยพิบัติลงไป รวมทั้งการทดสอบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย

 • ขยายขอบเขตสิทธิการใช้งานของ Windows Server 2008 Standard ให้รองรับการทำเวอร์ชวลไลเซชันด้วย

  ไมโครซอฟท์ได้ทำการปรับปรุงสิทธิการใช้งานของ Windows Server 2008 Standard ให้ครอบคลุมการทำเวอร์ชวลไลเซชันซอฟต์แวร์ด้วย ดังนั้นในตอนนี้ Windows Server 2008 Standard จะยอมให้คุณสั่งงาน instance หนึ่งชุดของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการจริงได้ บวกกับ instance ของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งชุดในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเวอร์ชวลได้

 • ใหม่ Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

  Windows Server 2008 มีผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์ม Itanium โดยเฉพาะ Windows 2008 for Itanium-Based Systems ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าเซิร์ฟเวอร์ยูนิกซ์ที่ใช้แพลตฟอร์ม RISC อยู่ โซลูชันนี้ตั้งใจรองรับระบบดาตาเบสที่ขยายขอบเขตการทำงานได้รวมทั้งแอพพลิเคชันเชิงธุรกิจและแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเองด้วย ซึ่งรูปแบบการทำงานสอดคล้องกับ Windows Server ที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม Itanium ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โซลูชันนี้ใช้โมเดลการติดตั้งสิทธิการใช้งานเหมือนกับ Windows server 2008 Datacenter มี CAL ที่คำนวณตามจำนวนโพรเซสเซอร์ ในขณะที่ราคาก็เท่ากับ Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Web Server 2008

  Windows Web Server 2008 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเท่านั้น เงื่อนไขสิทธิการใช้งานของ Windows Web Server 2008 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้สามารถใช้เป็นฟร้อนเอนต์เว็บที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น อาทิเว็บเพจ เว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชัน เว็บเซอร์วิส และบริการอีเมล POP3 เป็นต้น นอกจากนั้นไมโครซอฟท์ยังได้ปรับปรุงสิทธิการใช้งานของ Windows Web Server 2008 ให้สามารถสั่งงานซอฟต์แวร์ดาตาเบสในซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้อีกด้วย

 • Client Access License และ External Connector สำหรับ Windows Server 2008 Editions

  หลังจากที่มีการเปิดตัว Windows Server 2008 แล้ว ไมโครซอฟท์กำหนดให้ลูกค้าจำเป็นต้องอัพเกรด Client Access License (CALs) และ External Connectors ของ Windows Server 2003, Windows Server 2003 Terminal Services และ Windows Server 2003 Rithts Management Services เสียก่อนจึงจะเรียกใช้ Windows server 2008 Edition ได้ ไมโครซอฟท์ได้จัดทำ CAL ให้สำหรับ Windows Server 2008 โดยเฉพาะ หรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือ Windows Server 2003 CAL และ External Connectors ไม่สามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 ได้

ราคา

 • ศึกษาข้อมูลราคาสิทธิการใช้งานระบบปฏิบัติการ, Client Access และ External Connector ของ Windows Server 2008

การซื้อซอฟต์แวร์

โปรแกรม Microsoft Software Assurance

แผนงาน Software Assurance (SA) จะช่วยให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการลงทุนกับซอฟต์แวร์ของตนมากที่สุด โดยการที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด บริการทางโทรศัพท์ บริการจากพันธมิตร การฝึกอบรม และเครื่องมือด้านไอที ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าติดตั้ง บริหาร และแปลงซอฟต์แวร์ต่างๆได้อย่างคล่องตัว Windows Server 2008 มีจำหน่ายผ่านทางแผนงาน SA นี้ด้วย

เราขอแนะนำให้คุณซื้อสมาชิกภาพ Software Assurance สำหรับเซิร์ฟเวอร์และ CAL เพื่อใช้กับ Windows Server รุ่นล่าสุด บวกกับผลประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากที่คุณจะได้รับจากแผนงาน Microsoft Software Assurance