ผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สนใจซื้อ
Top Stories

แนะนำ Windows Server 2003 R2
ค้นพบคำตอบว่าการทำงานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นทำได้อย่างไร

คุณสมบัติใหม่ๆ ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003 R2
Windows Server 2003 R2 ได้ขยายขอบเขตของระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม หน้านี้จะพูดถึงจุดเด่น คุณสมบัติใหม่ๆ และการปรับปรุงต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน Windows Server 2003 R2


Features

Download Exchange Server 2003 Service Pack 2

Most Popular Downloads for IT Professionals on TechNet

เรียนรู้การใช้งาน server และ network configuration ต่างๆที่นี่

Quick Links
Related Sites

Microsoft