Office

Microsoft Office ekran düşündiriş dili

Dil üýtget:
Düwmeler, menýular we gepleşik gutulary ýaly ekran elementleriniň tekstleriniň başga dilde terjimelerini görkezmek üçin Ekran düşündiriş dili-ni ulanyň.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Wersiýa:

  1.0

  Faýl ady:

  screentiplanguage_tk-tm_32bit.exe

  screentiplanguage_tk-tm_64bit.exe

  Çykan senesi:

  15.05.13 ý.

  Faýl ölçegi:

  1.4 MB

  1.4 MB

   Düwmeler, menýular we gepleşik gutulary ýaly ekran elementleriniň başga dilde terjimelerini görkezmek we ulanyjylaryň düşünmeýän dillerinde ornaşdyrylan Microsoft Office goýmalaryny ulanmaklaryna ýardam bermek üçin Ekran düşündiriş dili-ni üýtgediň.


   Ulanyp bolaýjak ýagdaýlaryň mysallary:
   • Iki-dilli ýa-da köp-dilli dil kömegi
   • Inženerleriň düşünmeýän dillerine goldawyny giňeltmäge ýardam bermek
   • Office-i wagtlaýynça ýa-da wagtlaýyn möhlet bilen başga dilde ulanýan ulanyjylar üçin (Rouming ulanyjylary)
   • Paýlaşylýan kompýuterde dil ulanmak
 • Goldanylýan operasiýa ulgamlary:

  Windows 7; Windows 8 Release Preview

   • Goldanýan Microsoft Office goýmalary:
     Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Outlook 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Visio 2013, Microsoft Publisher 2013
   • Zerur programma üpjünçiligi
     Gündogar Aziýa we çylşyrymly elipbiýli diller üçin goldaw faýllaryny gurmaklyk bilner. Muny Dolandyryş Panel-inde 'Sebit we Dil Saýlawlary' bölüminden amala aşyrmak mümkin.
  • Şu ýüklemäni gurmak üçin:
   1. Başlamak üçin şu sahypadaky Ýükle düwmesine basyň.
   2. Aşakdakylardan birini ýerine ýetiriň:
    • Ornaşdyrmaga häzir başlamak üçin Işlet basyň.
    • Internetden alnan maksatnamany soň ornaşdyrmak üçin kompýuterde saklamak üçin Sakla basyň.
    • Ornaşdyrmagy ýatyrmak üçin Ýatyr basyň.

   Ekran düşündiriş dilini öçürmek ýa-da üýtgetmek üçin:
   1. Office-da Faýl düwmesine basyň, Görnüşler saýlaň, Dil saýlaň we Ekran düşündiriş dili-ni 'Ekran diline gabat getir' edip üýtgediň.

   Şu alnanlary aýyrmak üçin:
   1. Başla menýusyndan, Dolandyryş paneli-ne baryň.
   2. Maksatnamalary goş/aýyr iki gezek basyň.
   3. Ornaşdyrylan maksatnamalaryň sanawynda Microsoft Office ekran düşündiriş dili-ni saýlaň we Aýyr ýa-da Goş/Aýyr basyň. Eger gepleşik gutusy görünse, maksatnamany aýyrmak üçin görkezmelere eýeriň.
   4. Maksatnamany aýyrmagy tassyklamak üçin Hawa ýa-da OK basyň.

Ýörgünli ýüklemeler

Loading your results, please wait...

Mugt kompýuter täzelemeler

 • Howpsuzlyk ýamalary
 • Programma täzelemeleri
 • Serwis paketleri
 • Enjam draýwerleri