Windows

Windows 8 Dil interfeýs toplumy (LIP)

Dil üýtget:
Windows 8 Dil interfeýs toplumy (LIP) Windows 8-iň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen Ulanyjy interfeýsi bilen üpjin edýär
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Wersiýa:

  1.0

  Faýl ady:

  LIP_tk-TM-32bit.mlc

  LIP_tk-TM-64bit.mlc

  Çykan senesi:

  03.12.12 ý.

  Faýl ölçegi:

  2.7 MB

  3.7 MB

   Windows Dil interfeýs toplumy (LIP), Windows-yň giňden ulanylýan ýerleriniň bölekleýin terjime edilen wersiýalary bilen üpjin edýär. LIP gurnalandan soň ussatlardaky, gepleşik gutularyndaky, menýulardaky we Kömek hem-de goldaw mowzuklaryndaky tekst LIP dilinde görkeziler. Terjime edilmedik tekst Windows 8-iň esasy dilinde bolar. Mysal üçin, Windows 8-iň ispan dilindäki wersiýasyny satyn alan bolsaňyz we katalan LIP toplumyny gurnan bolsaňyz, käbir tekstler ispan dilinde bolup galar. Bir esasy dile birden köp LIP gurnap bilersiňiz. Windows LIP-leri ähli Windows 8 neşirlerinde gurnap bolýar.
 • Goldanylýan operasiýa ulgamlary:

  Windows 8

   • Ulgam talaplaryny görmek üçin şu ýere basyň

   • Gurnamazdan öňki görkezmeler üçin şu ýere basyň

   1. Göçürip almaga başlamak üçin şu sahypadaky Göçürip al düwmesine basyň ýa-da açylýan sanawdan başga bir dil saýlaň.
   2. Aşakdakylardan birini ediň:
    • Gurnamaga dessine başlamak üçin Işlet düwmesine basyň.
    • Göçürip alan zadyňyzy has soňra gurnamak maksady bilen kompýuteriňizde ýatda sakjlamak üçin Ýatda sakla düwmesine basyň
   • Gurnamadan soňky görkezmeler üçin şu ýere basyň

Ýörgünli ýüklemeler

Loading your results, please wait...

Mugt kompýuter täzelemeler

 • Howpsuzlyk ýamalary
 • Programma täzelemeleri
 • Serwis paketleri
 • Enjam draýwerleri