Internet Explorer

Windows 7 64-bit Neşri we Windows Server 2008 R2 64-bit Neşri üçin Internet Explorer 10

Dil üýtget:
Internet Explorer 10 tizlikli we akgynlydyr we web saýtlaryňyzyň öwüşgin atmagyna we kompýuteriňizdäki ýerli programmalar ýaly işlemegine getirýär.
 • Wersiýa:

  10.0.9200.16521

  Faýl ady:

  IE10-Windows6.1-x64-tk-tm.exe

  Çykan senesi:

  25.02.13 ý.

  Faýl ölçegi:

  44.0 MB

  Bilim bazasy (KB) makalalary: KB2718695

   Internet Explorer 10. Windows 7 üçin tizlikli we akgynly.
   • Tizlikli: Internet Explorer 10 kompýuteriňiziň güýjüni has hem kopeldýär we görkli sahypalardan emele gelýän grafika, has ýumuşak wideo we interaktiw mazmun hödürleýär.
   • Aňsat: Çatylan saýtlar, oturdylan Dürs Ýazuw Barlagy we Windows 7 bilen işleýän kompýuteriňiz bilen gyşarnyksyz birikmesi bilen göwnüňiziň arzuw edýän internetine gowuşarsyňyz.
   • Has Howpsyz: SmartScreen Süzgüji we Yzarlama Goragy ýaly has ösdürilen hasiýetleri kompýuteriňiz we gizlinligiňiza abanýan howpalardan has hem ägä bolmagyňyza getirýär.
 • Goldanylýan operasiýa ulgamlary:

  Windows 7 Service Pack 1

   • Kompýuter / Prosessor: 233MHz prosessorly ýa-da has ýokarysy bolan kompýuter (Pentium prosessor maslahat berilýär)
   • Ýat: 512MB
   • Gaty Disk Ýeri:70MB
   • Ekran: 256 reňkli Super VGA (800 x 600) ýa-da has ýokary çözgütli monitor.
   • Periferiýa enjamlary: Modem ýa-da internet baglanyşygy; Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse, ýa-da ylalaşykly görkeziji enjam.
   1. Göçürip almany başlatmak üçin bu sahypadaky Göçürip al düwmesine basyň.
   2. Aşakdakylardan birini ýerine ýetiriň:
    • Gurnama haziriň özünde başlamak üçin basyň Açyň ýa-da Bu programmany häzirki ýerinden işlediň
    • Has soňra gurnamak maksady bilen kompýuteriňize göçürip almany göçürmek üçin basyň Ýatda saklaň ýa-da Bu programmany diskde ýatda saklaň

Ýörgünli ýüklemeler

Loading your results, please wait...

Mugt kompýuter täzelemeler

 • Howpsuzlyk ýamalary
 • Programma täzelemeleri
 • Serwis paketleri
 • Enjam draýwerleri