Windows

Windows 8.1 Dil interfeýs toplumy (LIP)

Dil üýtget:
Windows 8.1 Dil interfeýs toplumy (LIP) Windows 8.1 Deslapky synyň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen Ulanyjy interfeýsi bilen üpjin edýär.
 • Maglumatlar
  Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Wersiýa:

  1.0

  Faýl ady:

  LIP_tk-TM-32bit.mlc

  LIP_tk-TM-64bit.mlc

  Çykan senesi:

  12.11.13 ý.

  Faýl ölçegi:

  2.6 MB

  4.0 MB

   Windows Dil interfeýs toplumy (LIP), Windows-yň giňden ulanylýan ýerleriniň bölekleýin terjime edilen wersiýalary bilen üpjin edýär. LIP gurnalandan soň ussatlardaky, gepleşik gutularyndaky, menýulardaky we Kömek hem-de goldaw mowzuklaryndaky tekst LIP dilinde görkeziler. Tejrime edilmedik tekst, Windows 8.1 esasy dilinde bolar. Mysal üçin, Windows 8.1 span dilindäki wersiýasyny satyn alan bolsaňyz, käbir tekstler ispan dilinde galar. Bir esasy dile birden köp LIP gurnap bilersiňiz. Windows LIP-leri ähli Windows 8.1 neşirlerinde gurnap bolýar.
 • Goldanylýan operasiýa ulgamlary:

  Windows 8.1

   • Ulgam talaplaryny görmek üçin şu ýere basyň

   • Gurnamazdan öňki görkezmeler üçin şu ýere basyň

   1. Göçürip almaga başlamak üçin şu sahypadaky Göçürip al düwmesine basyň ýa-da açylýan sanawdan başga bir dil saýlaň.
   2. Aşakdakylardan birini ediň:
    • Gurnamaga dessine başlamak üçin Işlet düwmesine basyň.
    • Göçürip alan zadyňyzy has soňra gurnamak maksady bilen kompýuteriňizde ýatda sakjlamak üçin Ýatda sakladüwmesine basyň
   • Gurnamadan soňky görkezmeler üçin şu ýere basyň

Ýörgünli ýüklemeler

Loading your results, please wait...

Mugt kompýuter täzelemeler

 • Howpsuzlyk ýamalary
 • Programma täzelemeleri
 • Serwis paketleri
 • Enjam draýwerleri