Sephuthelwana sa Windows Internet Explorer 7 LIP ya Windows XP
    Update
    Laisolola mefuta ya bosheng ya sebatli sa Webo se se dirisiwang thata mo lefatsheng.
    MAHALA
    Letlha la Tetlelelo-tiriso:
    01/09/09