Windows Media v9 Advance Profile (VC1) Decoder DMO Codec - Setswana (Botswana)
    Application
    Tlhaloso e e tlhamaletseng ya pholosetso e e tla tloga e nna teng ka setswana. Go fitlha nako eo, tlhaloso ya Seesimane e filwe tshiamelelo ya gago.
    MAHALA
    Letlha la Tetlelelo-tiriso:
    17/10/05